Ако не е твое – не го вземай. Ако не е правилно – не го прави. Ако не е истина – не го казвай. Ако не знаеш – замълчи


Никога не посягайте към нещо, което не е ваше. Това ще ви навреди повече, отколкото ще ви помогне. В живота се налага да си поставим ясни граници и да не ги прекрачваме. Вещите приемат енергията на собствениците си и тази енергия може да навреди на вас. Не само вещите могат да ви донесат неприятности – хората също.

Може да не става въпрос за вещи – а за работа или за човек. Чуждият късмет няма да помогне на вас, нито ще ви направи щастливи онзи, който нарани друг човек.

Никога не правете нещо, за което знаете, че не е правилно. То ще ви донесе съжаления, вина и угризения на съвестта. Вместо да се радвате, ще се обвинявате. Човек дълго време не си дава сметка колко си е навредил с грешните постъпки. За да си лягате с чиста съвест, не правете неща, за които имате съмнения и знаете, че са на границата на морала, закона, ценностите ви.

Никога не казвайте неща, за които знаете, че не са истина. По-добре замълчете. Спестете истината, но не я изопачавайте, не заблуждавайте, не лъжете. Мълчанието е злато, а лъжата – товар. Ако се научите да заменяте лъжите с мълчание, ще подобрите отношенията си с другите. Лъжите се разбират рано или късно. Те могат да съсипят семейства, приятелства, роднински отношения.

Никога не говорете, ако не знаете. „Думите са като пера, разпилени от вятъра.“ Използвайте ги, когато имате какво да кажете. В противен случай може да навредите и на себе си, и на своя слушател. „Думите са като ключ – правилно подбрани могат да отворят всяка душа и да затворят всяка уста…“ Мъдрите хора знаят не само какво да кажат, но и дали да го кажат.


Източник: www.lifetime.bg

Powered by Facebook Comments