Всичко тече, всичко се променя

Нашият вътрешен психически живот, както и външният свят са в процес на непрекъсната промяна. Всичко съставно е непостоянно и нестабилно, зависещо от определени условия за своето съществуване. Всичко е в постоянно движение и условията са непрекъснато променящи се. Никой от нас не е физически, емоционално и умствено същият, какъвто е бил преди години и дори преди миг.

Всички ситуации, всички наши мисли и душевни състояния се раждат, набират сила, отслабват и умират. Ние сме променящи се същества в променящ се свят и не е възможно да намерим сигурност дори и в най-близко бъдеще. Нещата се появяват и изчезват, раждат и умират. Нищо не се запазва. Златните възможности са навсякъде край мен. Миналото е свършило и не може да се промени. Сегашният момент е единственият, който изживявам.

Когато нещо в живота ти се променя, когато и ти се променяш, ти все пак трябва да мислиш за себе си като за изключителен и прекрасен човек. Колкото повече обичаш себе си, толкова повече се освобождаваш от вътрешното си напрежение и подпомагаш промените. По-лесно е, когато осъзнаеш, че това, което не искаш да променяш, е точно онова, което най-много трябва да промениш.

Вижте още: ОТГОВОРЪТ НА БУДА

Powered by Facebook Comments