Защо в САЩ веднага след спиране полицаят докосва колата на нарушителя с ръка

Защо в САЩ веднага след спиране полицаят докосва колата на нарушителя с ръка

Полицаят трябва да извърши това действие механично, както и да държи ръката си върху кобура, когато се приближава до шофьора.

По обективни причини Америка не е най-безопасната страна за полицаи. Носенето на оръжие налага определени специфики за това какво и как трябва да правят местните пазители на закона. Някои „техники“ се използват само от щатските служители на реда.

Едно от тях е докосването на колата с длан веднага след спиране. Полицаят прави това не защото иска да погали студен метал.  Това не е и някаква традиция, а хитрост, предписана в полицейските разпоредби.

Защо американските пътни полицаи докосват с длан фаровете или каросерията на автомобила? Те правят това, за да оставят пръстовите си отпечатъци върху колата. Това е задължително условие при спиране на автомобил с нарушител или заподозрян.

Полицейските служители трябва да извършат това действие механично, както да държат ръка върху кобура си, когато се приближават до шофьора.

Пазителят на закона е длъжен да оставя отпечатъци, в случай че обикновената проверка се превърне в нещо по-голямо. В бъдеще тези следи могат да помогнат на разследването. Те ще бъдат доказателство, че конкретният полицай е спрял конкретната кола.

Всъщност, в днешно време полицията вече не трябва да прави това, защото самите те и автомобилите разполагат с видео оборудване, което записва всичко, което се случва. Въпреки това, според указанията на ветераните, всяко ново поколение служители продължава да извършва процедурата. За всеки случай.

loading…

Коментари


Източник: webmiastoto.com

Powered by Facebook Comments