Интересно! Мъжете поумняват чак след 40-те!

Знаете ли каква критика е адресирана най-често до мъжете? – „Той се държи като дете!“ Но какво мислят учените за това …

Много от нас са чували, че възрастните мъже се държат като деца. Някои са убедени, че именно жената прави връзката зряла. Затова учените решиха да установят дали това мнение е наистина вярно.

Учени от Оксфордския университет са изследвали разликите в степента на развитие и настъпването на периода на зрялост между мъжете и жените. Тогава те сравниха резултатите и стигнаха до конкретни изводи.

Изследването предлага научно обяснение на широко разпространеното твърдение, че мъжете се нуждаят от повече време, за да започнат да „действат в съответствие с възрастта“, в сравнение с жените. Причината за това се дължи на факта, че женският мозък по-активно формира невронни връзки и „работи“ по-бързо от мъжкия.

Аспирант в университета в Нюкасъл и съавторът на проучването Сол Лим отбеляза: „Изглежда разликите започват да се проявяват няколко години след раждането, след което постепенно изчезват до 40-годишна възраст.“

Тя добавя, че човешкият мозък се променя с възрастта, както анатомично, така и функционално и тези промени правят връзките между невроните по-ефективни. Трябва да се отбележи, че по време на изследването учените установили, че при жените описаният процес започва по-рано, отколкото при мъжете. Това обяснява защо някои жени узряват по-бързо от мъжете.

Защо зрелостта при мъжете идва по-късно

Целта на изследването беше да се разбере кои мозъчни функции се променят по време на зрелостта и кои остават непроменени. Използвайки ЯМР, учените изследвали мозъка на 121 доброволци на възраст от 4 до 40 години, проследявайки разликите между тях, като вземат предвид пола и възрастта на всеки обект.

Резултатите показали, че въпреки че мозъкът и на мъжете, и на жените в крайна сметка демонстрира еднакъв потенциал, в сравнение с жените, мъжете все пак се оказват по-предразположени към известно забавяне по отношение на дългосрочното развитие на функционалните връзки между невроните.

Може да продължи до 40 години

При раждането мъжете и жените имат приблизително еднакъв брой мозъчни клетки. Тези клетки образуват невронни мрежи, отговорни за способността на човека да се учи и развива. Докато мозъкът остарява, той намира по-бързи сигнални пътища между отделните си зони.

При жените този процес започва по-рано, отколкото при мъжете, и това обяснява защо, познавателно, жените са склонни да достигнат зрялост по-бързо. Техният мозък е поне няколко години по-напред от мъжкия в процеса на реорганизация на мозъчните клетки и следователно има тенденция да работи по-продуктивно.


Източник: www.istinskiistorii.com

Powered by Facebook Comments