Какво ни казва учителят Петър Дънов за любовта


Любовта винаги е била най-голямата сила, която може както да погуби, така и да вдъхне живот на човека. Тя е най-голямото щастие и винаги е била. Днес, обаче, сякаш представата за нея малко се е изкривила. Голяма част от хората имат грешна представа и схващане за нея, но може би времето, в което живеем е такова.

Предлагаме ви няколко мисли, съвети и цитати за любовта от учителя Петър Дънов. Нека си припомним какво всъщност е тя, какъв смисъл придава на живота и защо тя е неговият двигател.

„Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.“

„Обичате ли някого, не му говорете за своята любов. Този, когото обичате, не трябва да знае какви чувства имате към него.“

„Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе.“

„Физическата любов носи големи промени. Който иска да я опита, трябва да знае, че ще се движи от едно състояние в друго, от радост в скръб, и от скръб в радост.“

„Ако обичате хората, и те ще ви обичат. Няма човек, който да не се поддава на Любовта. Обикнете ли някого, колкото и да е индиферентен към вас, в края на краищата ще ви обърне внимание.“

„За всеки човек е определено, кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, който го обича.“

„Тя отваря очите на хората, а не ги затваря. Който обича, вижда нещата ясно. Само чрез любовта може да познаете хората.“

„Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие, се намира хармонията, от която ние се възхищаваме.“

„Съвременните хора не могат да разберат любовта, понеже не могат да се разделят от старите схващания.Те мислят, че като обичаш един човек, трябва да го нахраниш, да го облечеш, да му дадеш легло и пр. Някой може да каже, че при любовта ще задоволиш нуждите на онзи, когото обичаш: ако е жаден, ще му дадеш вода; ако е беден, ще му дадеш условия; ако е невежа, ще му дадеш знание; ако е скръбен, ще го утешиш. Но ако той има всичко това, ако няма нужда от това?“

„Както водата не се задържа в счупена стомна, така и Любовта не седи в пробито сърце. Ако Любовта влезе в пробито сърце, тя веднага ще изчезне навън. Любовта търси здрави сърца. Когато някой се оплаква, че не го обичат, това показва, че той налива Любовта си в пукнати сърца, вследствие на което тя веднага изтича навън. Понеже този човек, когото обичаш, не е готов, то твоята Любов ще намери отзвук в него по-късно и по-бавно.“

Всички разсъждения на учителя се опитват да ни обяснят колко простичка е любовта, как за нея се искат две чисти и здрави сърца и как най-хубавото нещо на света е да даваш любов…, защото рано или късно и ще получиш такава.


Източник: www.lifetime.bg

Powered by Facebook Comments