Как да живеем в мир със себе си: 8 правила

Правило 1. Светът около нас не е нито враждебен, нито добър.

Той е такъв, какъвто го възприемаме. Всички наши несполуки и проблеми са единствено в самите нас. И много често ги преувеличаваме.

Правило 2. Поемете отговорността за живота си

Никой не ви е длъжник на този свят. Няма кой да се погрижи за вас, освен самите вие. Но, това не е повод да се отчуждавате от света, защото няма нищо по-вълнуващо от това да наблюдавате как вашите действия променят живота ви.

Правило 3. Излезте от клетката

Клетката не е около нас, а в главите ни. Излезте от нея и погледнета на света с широко отворени очи – можете да достигнете до всичко, което искате. И това е само ваше желания. Единственото, което не трябва да правите е, да се отказвате след първия неуспех.

Правило 4. Законът на синусоидите

В живота винаги ще има пикове и спадове. Плюсовете и минусите зависят единствено от вашите възприятия спрямо дадено събитие. Законът на синусоидите е категоричен – след спад винаги следва подем..

Правило 5. Да получиш всичко и то веднага, не е лесно – по обективни причини.

Фокусирайте се върху постепенно увеличаване на личните доходи – добрата цел ще удвои текущия доход.

Правило 6. Това, което ви се случва днес е резултат от вашите предишни действия

Законът за причинно-следствената връзка никога не е бил отменят. Помислете какво трябва да направите днес, за да се обърне утре играта във ваша полза.

Правило 7. Поставяйте си цели

Нямате ли цел, нямате и посока, следователно, няма и движение напред. Всеки ден отделяйте няколко минути, за да проследите с колко сте се придвижили днес напред.

Правило 8. Вършете не само това, което ви харесва

Кои всъщност са успешни в този живот? Най-често хора, които се наемат да свършат и това, което е извън зоната им на комфорт.

Powered by Facebook Comments