Как да разпознаем истинските дезинфектанти

Вече всеки магазин и аптека, дори и сергиите предлагат за продажба дезинфектанти. Разнообразието е огромно и потребителят трудно може да се ориентира кой продукт да закупи. Какво да имаме предвид и по какъв критерий да се ориентираме, когато избираме продукта?

Най-важното е регистрацията на биоциден препарат извършена съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, пише zdrave.to

За да претендират, че са дезинфектанти и продуктите за ръце, и тези за повърхности трябва да бъдат биоциди, т.е. да имат регистрация като такива в биоцидния регистър, който ще намерите на уебсайта на Министерството на здравеопазването. В страницата има линк към таблица съдържаща регистъра за биоцидите. В самият регистър се включват над 2000 препарата!

 Когато отворите таблицата може посредством използване на функциите за търсене да проверите дали вашия продукт е регистриран, както и дали е предназначен за лична хигиена, т.е. дезинфекция на ръце, или във втория пример се използва за обработка на предмети от бита.

Нека уточним малко терминологията която се използва в законодателството. Ако искате да си купите дезинфектант за ръце той трябва да попада в следната категория биоциди: Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа: 1. Биоциди за лична хигиена на човека. Продуктов тип 1 – Хигиена на човека. За повърхности в домашни условия трябва да отговаря: Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 2. Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване здравето на населението.

Важно уточнение при продуктите за ръце е да се четат етикетите или колоните от регистъра, където се описва активното вещество на препаратите. Желателно при контакт с кожата е да се използват дезинфектанти съдържащи спирт/етанол или пропанол! В тази категория на биоцидния регистър има и други химични съединения, но те са по-скоро за професионална употреба и не е препоръчително да се прилагат масово от гражданите.

Защо да се използват регистрирани биоцидни препарати?

За да получи биоцидна регистрация един продукт, той трябва да премине през съответните лабораторни изпитвания, които се осъществяват от референтна лаборатория към Национален център по заразни и паразитни болести. Ако не премине успешно през тези лабораторни изпитвания продуктът не може да бъде допуснат до последваща регистрация от Министерството на здравеопазването.

Дезинфекциращото действие на продукта се обосновава от доказания ефект на основната му съставка (на базата на лабораторните изпитвания и утвърдени научни данни). Досието се разглежда от „експертен съвет по биоцидите“ към МЗ, който включва здравни експерти от МЗ, МОСВ, МИ, здравни заведения, научни институти, референтни лаборатории и др.

Те проверяват състава и характеристиките на продукта и на базата на предоставените лабораторни изпитвания и научни данни утвърждават продукта като биоциден, вкл. и неговите свойства: дали убива, бактерии, вируси, дрожди, фунги и други вредни за здравето микроорганизми.

Как можем да разпознаем истинския продукт?

За да разпознаем дали продуктът е дезинфектант, можем да проследим следните елементи:

Номер на биоцидна регистрация. На първо място (ако продуктът е дезинфектант) на задния етикет трябва задължително да има номер на биоцидна регистрация, която може да бъде сверена с публичния регистър на биоцидите, поддържан от МЗ. Номерът е петразряден с цифри и дата XXXX-Х/дата.

Претенция за антимикробно действие. Ако на предния или задния етикет е изписано дезинфектант и претенция, че убива бактерии, вируси и др. (бактерицидни, вирусоцидно /частично или ограничено вирусоцидно действие, дрождеицидно, спороцидно и т.н. действие, най-вероятно продуктът е дезинфектант. Ако обаче някоя от тези претенции е изписана, но на задния етикет не е посочен номер на биоцидна регистрация – вероятно продуктът е менте.

Твърдение за дерматологично тестване. Претенции като дерматологично тестван не се допускат за биоцидните продукти. Ако има такава претенция вероятно продуктът не е биоцид (дезинфектант), а козметичен продукт.

Козметичните продукти обаче не могат да се наричат дезинфектанти, нито да претендират за антибактериално или вирусоцидно действие, тъй като не са преминали през лабораторни изпитвания за ефективност. Тези продукти обикновено използват други наименования (като течност или гел за почистване на ръцете).

Предупреждения (знаци) за опасности. Продуктите, които са на алкохолна основа (поради запалимостта на алкохола), ако са спазени всички изисквания за етикетиране следва да имат и тактилен знак (триъгълник) за опасност на опаковката или на задния етикет (за незрящи).

Усеща се при прокарване на пръста върху задния етикет на опаковката или на друго място върху самата опаковка. На етикета (освен при най-малките разфасовки) следва да има и други предупредителни знаци за опасност (удивителен знак  и пламък, поместени в ромбове – когато продуктът е на алкохолна основа) .

При най-малките разфасовки тези данни може да не фигурират върху етикета в пълен обем, но в търговския обект трябва да могат да представят на всеки желаещ подробен етикет на продукта с пълната информация за него. Сериозните производители имат и интернет страници (често посочени на задния етикет), където следва да има подробна информация за продукта и неговия състав.

Ефикасен дезинфектант ли е спиртът закупен от аптеката?

Да! Обикновено в аптеките се продава 70% или 95% етанол. Този с концентрация от 70% може да използвате директно за лична хигиена, докато 95% трябва да бъде предварително разреден с дестилирана вода до 70%. В този случай по-високата концентрация на етанол не значи по-ефективна дезинфекция.

Важно уточнение е да се знае, че дълготрайната употреба на чист спирт, като този от аптеката, може да доведе на нараняване на кожата. За да се намали тази опасност в професионалните препарати се влагат вещества протектори, например глицерин.


Източник: www.dunavmost.com

Powered by Facebook Comments