„Многоточие…“ – Дамян Дамянов

“Многоточие…
Обичам този знак. Макар неважен,
макар неясен… Скъсан… Просто малко…
Човекът нещо искал е да каже…

Но… изведнъж се сетил… Премълчал го…
…Защо – не знаеш… Скъсаната нишка
останала. А той самият – де го?
Три точици… Прекъсната въздишка…
Единствен спомен… Някому… От него…”

― Дамян Дамянов

Вижте още: ЧУДНА СИ! – ИВАН ВАЗОВ

Powered by Facebook Comments