Молитва към Архангел Михаил за защита

Кой може да иска помощ от Архангел Михаил?

Към него може да се обръща всеки човек, независимо от неговия пол, раса и възраст. Даже и най-убедения атеист може да поиска помощ, и тя няма да му бъде отказана. Той не отказва помощ на никой, който отива при него с чисто сърце.

Молитвата към Архангел Михаил може да помогне да се предпазим от зложелатели и подобни напасти. Той се почита от Православната Църква и се счита за най-силния защитник на тялото и душата.

Той е върховен главен ангел, предводител на войнствата Божии или архистраг. Ангелите воювали под неговото предводителство против демоните. По Божия заповед той помагал на евреите да се борят срещу езичниците още преди Рождество Христово. 

А когато Моисей повел еврейския народ от Египет, Архангел Михаил ги съпровождал неотменно. 

Църквата пази много чудеса, извършени от ангелите и затова иконата на Архангел Михаил е много силна защита и молитвите към неговия образ ще ни защитят от всяка неприятност.

Ако имаме нужда от защита от: лоши хора, от демони, от магии и подобни въздействия, от изкушения, от внезапно нападение и ограбване, от трагични събития.

Добре е да напишете на лист имената на всички ваши близки, за които ще молите защита, и там където е посочено име в молитвата да ги четете. 

МОЛИТВА КЪМ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – МНОГО СИЛНА ЗАЩИТА

Господи Боже, Велики Царю Безначални!

Изпрати Господи, Твоя Архангел Михаил на помощ на Твоя раб (името) и го избави от неговите видими и невидими врагове. 

О, Господен Михаиле Архангеле! Съкрушителю на демоните, забрани на всичките ми врагове, които се борят с мене, направи ги боязливи като овце и ги съкруши като прах, развяван на вятъра.

О, Господен Велики Архангеле Михаиле!Архистраже, пръв княже на шестокрилите, войводо на Небесните сили – на Херувимите и Серафимите и на всички светии.

О, Богоугодни Архангеле! Бъди ми неизказан пазител, Велик Помощник във всички беди, скърби, печал, по пусти места и на кръстопътища. а когато плавам по реки и морета – тихо пристанище.

Избави ме, Велики Михаиле Архангеле, от всички лукави преслести.Когато викам към Тебе и призовавам Твоето Свято Име, побързай да ми помогнеш и послушай Твоя раб (името).

О, Велики Архангеле Михаиле!

Победи всички мои лукави врагове със силата на Честния и Животворящ Небесен Кръст Господен, по молитвите на Пресветата Богородица, на Светите Ангели и Светите Апостоли, на Светия Пророк Божий Илия, на Свети Велик Николай, архиепископ Мириклийски Чудотворец, на Свети Андрей Юродиви, на Светите Великомъченици Никита и Евстатий, на преподобните Отци и Светите Светители и Мъченици и на всички Свети Небесни Сили.

О, Велики Архангеле Михаиле!

Помогни на мене, грешния Твой раб (името), избави ме от земетресения, потоп, от огън и меч, от внезапна смърт, от всяко зло и от коварния враг, и от зли бури, и от лукавия сатана ме избави, Велики Михаиле Архангеле Господен, сега и всякога и во веки веков.

Амин.

 


Източник: www.dunavmost.com

Powered by Facebook Comments