Направеното от теб ще се върне към теб

Искаме да ви споделим една вдъхновяваща история, на която попаднахме в мрежата. Не знаем дали е истина или е измислена, но посланието в нея е толкова силно, че просто не можем да не го споделим с вас.

Защото има смисъл да си добър!

В началото на 20 в. един шотландски фермер се прибирал към дома. Минавайки покрай едно блато, чул вик за помощ. Фермерът се завтекъл по посока на гласа и видял момче, опитващо се да излезе от тресавището. Мъжът бързо отсякъл един дебел клон и го протегнал към детето. Когато излязло, то дълго време не можело да спре сълзите си, цялото треперело.
– Да отидем вкъщи – казал фермерът. – Трябва да се успокоиш и стоплиш.
– Не, не – поклатило глава момчето. – Баща ми ме чака. Сигурно вече е много притеснен.
Детето благодарило на своя спасител и избягало…

На сутринта фермерът видял, че към къщата му идва карета, впрегната с породисти коне. От нея слязъл добре облечен джентълмен и попитал:
– Вие ли сте спасили вчера живота на моя син?
– Да, аз – отвърнал фермерът.
– Какво ви дължа?
– Не ме обиждайте, господине. Нищо не ми дължите. Постъпих така, както би постъпил всеки нормален човек.
– Не, аз не мога да оставя нещата просто така, моят син ми е много скъп. Кажете някаква сума – настоявал посетителят.
– Не искам повече да говоря на тази тема. Довиждане.

Фермерът се обърнал, за да си тръгне. В този момент на верандата се показал неговият син.
– Това вашият син ли е? – попитал гостът.
– Да – с гордост отвърнал фермерът, погалвайки момчето по главата.
– Нека направим така. Аз ще взема сина ви със себе си в Лондон и ще платя образованието му. Ако той е толкова благороден, колкото баща си, тогава нито вие, нито аз ще съжаляваме за това решение.

Минали няколко години. Синът на фермера завършил училище, после – медицински университет и не след дълго името му станало световноизвестно като името на човека, открил пеницилина. Това бил Александър Флеминг.

Един ден в лондонска клиника постъпил с тежкa форма на възпаление на белите дробове синът на самия джентълмен. Как мислите, какво спасило живота му този път? Да, пеницилинът открит от Александър Флеминг.

Името на щедрия джентълмен, който дал образование на Флеминг, било Рандолф Чърчил. А на сина му – Уинстън Чърчил. Може би именно тези събития си е спомнил министър-председателят на Англия, казвайки: „Направеното от теб ще се върне към теб“.

Вижте още: ИЗПОВЕД НА МОРГАН ФРИЙМАН: НЕ МИ ОСТАВА МНОГО, ЧУЙТЕ ДУМИТЕ МИ, ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО КЪСНО…

 

Powered by Facebook Comments