Неандерталците са виновни за тежките ефекти от COVID-19

Ново проучване събуди голям интерес не само в научните среди: двама шведски изследователи са открили у неандерталеца ген, който повишава до три пъти риска от тежко протичане на COVID-19.

Щефан Шифелс от института „Макс Планк“ за история на човечеството смята, че проучването е много убедително. „Става дума за мутация в един-единствен ген, която може да повлияе на степента на заболяването, и още по-точно: два пъти нараства рискът да се наложи болнично лечение.“, пише Дойче Веле, цитиран от БГНЕС.

Но защо от този генетичен вариант произтичат по-високи рискове за зараза с COVID-19, засега не е известно.

Проучването се опитва да установи до каква степен геномът на неандерталеца се различава от този на днешните хора и на кои места сме наследили същия геном“, посочва Шифелс. За него ползата от труда на шведските учени е, че подпомага отговора на въпросите – откъде идваме и как функционира човешкият произход. „Това е абстрактно знание, от което не би могло да има пряка полза, но то придобива голяма актуалност покрай COVID-19“, уточнява той.

Какво разкриват експертите

Автори на проучването са шведските изследователи Хуго Зеберг и Сванте Пебо, които отдавна изучават неандерталците. Сванте Пебо е смятан за основател на палеогенетиката.

През 2010-а година той и неговият екип успяват да реконструират първата версия на генома на неандерталеца на основата на кости на възраст 10 хиляди години. Чрез направеното сравнение между генома на неандерталеца и този на съвременния човек, учените стигат до извода, че ние имаме около два процента от ДНК на неандерталеца и това е повлияло на човешката еволюция.

Така например то е укрепило нашата имунна система, но и до днес е причина за податливост към определени заболявания – включително COVID-19. Двамата шведски експерти са установили, че тази версия на генния клъстер, която е свързан с повишен риск, е много сходна с генетичната секвенция на един неандерталец от Хърватия, живял преди 50 000 години.

Както личи – генетичното наследство на неандерталеца има трагични последствия по време на актуалната пандемия. И трябва час по-скоро да се разбере защо това е така“, казва Сванте Пебо.

Различия и сходства

Генетичният рисков вариант не е разпределен равномерно в различните части на света. „Мутацията на гена, който е имал неандерталецът, и който ние сме наследили от него, се носи в Европа от всеки дванайсети. Докато в Африка почти не се среща“, обяснява Шифелс.

Според него от особено значение е хромозомата 3, която учените свързват с КCOVID-19. Хромозомите съдържат хиляди гени. И така наред с другото може да се установи дали у пациентите, при които заболяването протича по-тежко, определена мутация се среща по-често, отколкото при останалите.

Всички ние носим в себе си милиони мутации – т.е. генетични отлики. Тези мутации не се наследяват индивидуално, а принципно като блок. Този блок, който учените сега са идентифицирали, показва голямо сходство с неандерталците. „Сега, покрай COVID-19, изведнъж се забелязва, че тази мутация, която носим от десетки хиляди години, до момента не е причинила нищо лошо. Но сега води до този трагичен ефект“, констатира Шифелс. 


Източник: www.dunavmost.com

Powered by Facebook Comments