Ново проучване разкрива характеристики на пациентите, умиращи от коронавирус

В ново проучване учените идентифицират най-честите характеристики на 85 пациенти с коронавирус COVID-19, починали в Ухан в ранните стадии на пандемия.

Докладът отчита общите модели на смъртност за пациенти с коронавирус, които трябва да бъдат изследвани. Статията е публикувана в American Journal of Thoracic Medicine.

Учени от Китай и САЩ докладват анализ на електронни медицински записи на пациенти с коронавирус, починали въпреки лечението в болници в Ухан: болница Ханан и болница Ухан от 9 януари до 15 февруари 2020 г.

Мъже над 50 години – с висок риск.

„Най-голям брой смъртни случаи в кохортата са били мъже над 50 години с неинфекциозни хронични заболявания“, казват авторите.

„Надяваме се, че това проучване разкрива тежестта на COVID-19 и подчертава рисковите групи от мъже над 50 години с хронични съпътстващи заболявания, включително хипертония, коронарна болест на сърцето и диабет.“

Изследователите изследвали медицинската документация на 85 починали пациенти и записвали информация за анамнеза, експозиция на коронавирус, допълнителни хронични заболявания (съпътстващи заболявания), симптоми, лабораторни данни, резултати от КТ и клинично управление. Извършен е статистически анализ.

Данни

Хипертонията, диабетът и коронарната болест на сърцето са най-честите съпътстващи заболявания. Малко повече от 80% от пациентите са имали много ниско ниво на еозинофили в кръвта при постъпване.

Усложненията включват дихателна недостатъчност, шок, синдром на остър респираторен дистрес и сърдечна аритмия.

Повечето пациенти са приемали антибиотици, антивирусни лекарства и глюкокортикоиди. При някои имуноглобулин или интерферон алфа-2b се прилагали интравенозно.

Въз основа на резултатите учените стигат до заключението, че еозинофилопенията- Ненормално ниско ниво на еозинофили в кръвта – може да показва лоша прогноза.

Комбинацията от антимикробни средства (антивирусни лекарства, антибиотици) не помагали значително на пациентите. Повечето умирали от многоорганна недостатъчност.

Източник: zdrave.to

Powered by Facebook Comments