Отговорът на Буда

Когато питали Буда за целта на човешкото съществуване той отговарял: „Правете добро и ще бъдете щастливи!”

Веднъж при него дошли пет брахмана, които го помолили да вземе участие в тяхната дискусия.

Първият казал: „Учителю, моите книги най-точно казват какво е Бог и какъв е точно пътят към Него.”

Вторият казал: „Твоите книги са неверни, моите казват най-точно какво е Бог и дават единствено верния път към Него!”

Това казали и петимата.

Буда спокойно ги изслушал и ги попитал: „Казва ли се в поне една от вашите книги, че Бог се сърди, че осъжда несправедливо и че е нечист?”

„Не – отговорили и петимата – в тях се казва, че Бог е въплъщение на добротата, красотата и кротостта!”

„Тогава – отговорил им Буда – защо не опитате първо да станете чисти, кротки и добри? Може би след това ще ви бъде много по-лесно да познаете какво е Бог?”

 Вижте още: „МОМЧЕ ЗА ВСИЧКО“ – ПРИТЧА ЗА УСПЕХА

Powered by Facebook Comments