Правилата за живота на Петър Дънов

Петър Дънов е оставил философско богатство, към което да се обърнем, за да разберем как да живеем живота по правилен начин. Сега ще представим някои от правилата.

1. Ако не знаеш дали нещо е полезно или вредно, не го искай нито за себе си, нито за друг.

2. Това, което казваш за другите хора, трябва да бъде твое истинско мерило

3. Не се дели от съвестта си, това е първият ти глас

4. Ако нещо е противно на душата ти, не я принуждавай да го приема

5. Ще пострадаш, ако работиш срещу природата на своя дух

6. Не променяй вярванията си за хубавия изглед на нещата. В това се крие змийска отрова.

7. Ако някой ти говори за любов, питай го какво иска – душата ти или кожуха ти. Ако се оправдае, ще завлече и двете.

8. Ако някой се оправдава, той е виновен. Този, който е прав в сърцето си, няма нужда от подобна защита.

9. Всеки, който се маже с нещо, иска да те подкопае. Показва ли някой, че е повече от това, което виждаш, той ще поиска да те възседне.

10. Помисли ли си някой, че е повече от теб, той иска да те управлява.

11. На хитър човек не прави услуга, на злия не казвай и дума. Качествата на нещата си остават такива, каквито са, разказват от beinsa.bg.

12. Не давай съвети на превзети хора.

13. Не можеш да превърнеш злото в добро. Можеш да го заместиш. Бориш ли се със зло, не мисли, че можеш да го унищожиш. Това не е възможно!

14. В никакъв случай не прекрачвай границата на възможносто

15. Ако искаш да си свободен човек, изгради си неразрушим щит от добродетел. Това е крепостта, която винаги ще те защитава.

16. Ако нещо ти е отказано веднъж, не настоявай за него. От къде знаеш, че това всъщност не е за твое добро?

17. Не показвай колебание в добродетелта по какъвто и да е повод. От двуличните хора се пази.

18. Под никакъв претекст не упорствай срещу истината.

19. Твърдоглав, горделив, упорит и тщеславен ли е някой, стой настрана от него.

20. Първите впечатления за нещо или някой са първите съвети на твоя ангел хранител. Пази ги!

Powered by Facebook Comments