Предмет „Гражданско образование“ в училищата от тази година

През новата учебна 2020/2021 г. в българските училища се въвежда нов предмет за 11-класниците – „Гражданско образование“. В тези часове гимназистите ще получават поглед към цялостната взаимовръзка на съвременния социален свят. В учебника по „Гражданско образование“ са съчетани познания от различни науки: право, социология, политически науки, история, икономика, философия и други. Авторите му са подготвили уроци, които да отговарят на съвременната българска реалност, да повдигат актуални и остри за България, Европа и света въпроси, да са близки до всекидневния опит на съвременните български младежи и да са написани на разбираем за тях език.

Знанията по гражданско общество помагат за формирането на гражданска позиция, изграждат осъзнати, политически активни хора с високи изисквания към морала и начина на упражняване на властта. В ученика има урок, посветен на гражданското участие и практическа задача за ученическите протести за климата, както и такава за протестите през зимата на 1997 г. С цел изграждане на медийна култура у младежите се обръща внимание на ролята на медиите и социалните мрежи, както и на проблема с фалшивите новини и тяхното разпространение.

Учебникът по „Гражданско общество“ е разделен на три основни теми:– основите на демократичната политика и ролята на гражданите в нея;– справедливостта, правата и отговорностите на гражданите;– проблемите на личната и колективната идентичност.

Гражданско образование

„За зрелостта на гражданското общество може да се съди по обхвата, интензивността и разнообразието на гражданската активност, както и по степента на нейната осмисленост и публична артикулираност. Критерий за зрелост е и участието в изборите. У нас в момента има висока гражданска активност, но все пак би било преждевременно да се каже, че има зряло гражданско общество. За това трябва да са налице повече неща“, казва проф. Христо Тодоров, един от авторите на учебника.

Още добри примери ще намерите в нашата Facebook страница!

Истории
На фокус


Източник: truestory.bg

Powered by Facebook Comments