Притча за Бог

Веднъж, когато Буда и учениците му седели, при тях дошъл един човек. Той ги запитал дали съществува Бог.

– Да, има! – отвърнал непоколебимо Буда.

Това се случило рано сутринта. След няколко часа обаче се повторило.

– Има ли Бог? – пак се поинтересувал друг мъж.

– Не, няма Бог! – отсякъл този път Буда.

Взело вече да се смрачава, когато се задал трети човек. Той също задал познатия вече въпрос. Тогава Буда му заявил:

– Ти сам трябва да дадеш отговор на този въпрос.

– Но, учителю, това е невъзможно. Как така давате три различни отговора на един и същи въпрос? – учудил се един от последователите на Буда.

Мъдрият учител отвърнал:

– Това са три различни личности. Всяко човешко същество стига до Бог по своя собствен път. Едни стигат с увереност, други – чрез отрицание, а трети – със съмнение.


Източник: sanovnik.bg

Powered by Facebook Comments