Притча за кръста

Живял някога един мъж. Веднъж му се наложило да прекоси обширно поле. Той вървял дълго и страшно се изморил. С последни сили се строполил на земята и рекъл на Бог:
– Господи, кръстът, който нося, е….


Източник: sanovnik.bg

Powered by Facebook Comments