Притча за неразумната жена разкрива честа човешка грешка

Една жена била много неразумна. Тя непрекъснато харчела пари за ненужни покупки и така почти докарала мъжа си до просешка тояга. Притеснен за състоянието си, той посетил своя мъдър приятел и му разказал за бедата си. Тогава философът пожелал да му отиде на гости. Той свил ръката си в юмрук и я сложил пред неразумната жена.

– Ако цял ден държа ръката си в това положение, какво ще си помислиш за мен? – запитал мъдрецът жената.

– Ще реша, че имаш някакъв недъг – отвърнала тя.

– Ако държа ръката си разперена постоянно, какво ще си помислиш? – запитал я той пак.

– Пак ще заключа същото – отвърнала дамата.

– Чудна работа! Щом осъзнаваш тези неща, би било редно да си образцова съпруга, а твоята длан непрекъснато е отворена и харчиш. Опитайте се да не остане все така! Човек не може да държи ръката си по един и същи начин винаги. Трябва да намери баланса и да реагира спрямо ситуацията – заръчал мъдрецът.

При тези думи неразумната жена разбрала грешката си и започнала по-разумно да се отнася към семейния бюджет.


Източник: sanovnik.bg

Powered by Facebook Comments