Притча: Ръката на Фатима

„Ръката на Фатима“ е едно от имената на източния символ Хамса. Среща се, както при евреите, така и при мюсюлманите. Символът се ползва като амулет за защита.  А легендата от която произлиза този символ гласи следното:

Веднъж Фатима, дъщерята на пророк Мохамед, бъркала яденето на огъня, когато влязъл мъжът и Али. Водел друго момиче, което също искал да вземе за жена, а с Фатима били женени съвсем отскоро.  

 
Фатима била така съкрушена, че не разбрала как изпуснала лъжицата и продължила да бърка яденето с ръка. Душевната и болка била толкова силна, че въобще не усетила физическата. И продължавала да бърка, и да бърка …
 

Али така и не си взел друга жена. А оттогава ръката на Фатима станала символ на търпение, вяра и залог за изпълнение на дадената дума.

Животът често ни нанася удари , но ние трябва да продължим да „бъркаме яденето на огъня“. И често точно тези задължения и отговорности са тези, които ни спасяват от саморазрушение.

Вижте още: ПРИТЧА ЗА ТАЙНАТА НА СЕМЕЙНОТО ЩАСТИЕ

Powered by Facebook Comments