УРОК ПО ЩАСТИЕ

Учителка купила много балони. Накарала учениците си да ги надуят и всяко дете да напише своето име на балон. Когато били готови, децата пуснали всички балони в класната стая. Учителката ги разбъркала из цялата стая и им дала 5 минути, всяко дете да намери балона със своето име.

Развълнувани, децата бързо започнали да ровят балоните, тичали от единия край до другия. Трескаво търсели, но времето напредвало и никое не успяло да намери балона си.

Тогава учителката променила условието на задачата: „Сега вземете най-близкия балон и го подайте на детето, на което принадлежи.

За две минути всички деца получили балона със своето име.

Учителката обобщила поуката от занятието:

Балоните са като Щастието. Никой не може да го открие, търсейки само своето собствено. Но пък когато покажем загриженост и подкрепа един към друг, всеки ще открие своето щастие по възможно най-бързия начин.

Powered by Facebook Comments