УСМИВКАТА…

Усмивка никъде не се продава,
но има я в неограничен запас.
Тя само като дар се дава
и безкрайно ценна е за нас!

От усмивка всеки има нужда
и най-мрачният човек дори.
Жадуваме, с усмивка чужда
някой друг да ни дари.

В сърцата ни кладе огньове
и всеки лед ще бъде разтопен.
Усмивката гради мостове,
там дето пътят ни е разрушен.

Без нея душата страда, боледува.
Усмивката, лекарство е за нас!
Усмивка никъде не се купува.
Тя светъл лъч е в тъмен час!

И когато имаш тъжни дни,
нещо за гърлото те „стиска“.
В огледалото се погледни
и сам си подари усмивка!

Повече за Валентин Начев вижте на vnachevblog.wordpress 

Powered by Facebook Comments