Щастието според дефиницията на Петър Дънов

Откакто човекът се е осъзнал като личност и е започнал да различава и именува чувствата, които изпитва, той не спира да търси определение за смисъла на живота си. Неизменно тези търсения го водят до връзката между битието и щастието.

Научните теоретици вече са дефинирали понятието щастие. Отнасят го към емоционалните състояния. Определят го като чувство, което не е строго фиксирано, а се движи между отделни взаимно свързани емоции като задоволството, преминаващо в по-горната си степен – блаженството и прекомерната радост, които назоваваме с термина щастие. Животът е във възход и добива смисъл.

С това основополагащо чувство е свързан целият ни живот, затова различни религиозни учения, както и науки като философия, психология, етика и други също се занимават с разглеждането му. Като естетическа категория е разработено в античната философска наука, определяща го за най-висше благо. Обект е на религиозни учения като християнството, което пък го поставя в основата на връзката на човека с Бога.

С този важен въпрос от нашето общо житие се занимава и Петър Дънов, философът, основал учение, известно като Бяло братство. Неговите многобройни последователи по света са наричани дъновисти.

Как разбира Дънов пробудения ум и пробудената душа?

Според Дънов щастието настъпва, когато душа и ум у човека са напълно пробудени и са в пълен синхрон помежду си.

Откакто човекът се е осъзнал като личност и е започнал да различава и именува чувствата, които изпитва, той не спира да търси определение за смисъла на живота си. Неизменно тези търсения го водят до връзката между битието и щастието.

Научните теоретици вече са дефинирали понятието щастие. Отнасят го към емоционалните състояния. Определят го като чувство, което не е строго фиксирано, а се движи между отделни взаимно свързани емоции като задоволството, преминаващо в по-горната си степен – блаженството и прекомерната радост, които назоваваме с термина щастие. Животът е във възход и добива смисъл.

С това основополагащо чувство е свързан целият ни живот, затова различни религиозни учения, както и науки като философия, психология, етика и други също се занимават с разглеждането му. Като естетическа категория е разработено в античната философска наука, определяща го за най-висше благо. Обект е на религиозни учения като християнството, което пък го поставя в основата на връзката на човека с Бога.

С този важен въпрос от нашето общо житие се занимава и Петър Дънов, философът, основал учение, известно като Бяло братство. Неговите многобройни последователи по света са наричани дъновисти.

Според Дънов щастието настъпва, когато душа и ум у човека са напълно пробудени и са в пълен синхрон помежду си.

Източник и снимка: sanovnik.bg

Powered by Facebook Comments