Цицерон: Грешките, които човечеството продължава да прави

Марк Тулий Цицерон е римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул. Известен е като най-големият стилист

Прочетете повече