Ако откриете в себе си поне някои от тези признаци, тогава вашето съзнание е определено по-развито от повечето хора около вас

1. Разбирате и почитате единството на всички живи същества. Знаете, че въпреки факта, че всяко живо същество, което обитава този

Прочетете повече