Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме ~ Васил ЛЕВСКИ

Из писмата на Дякона „Приятелят ми Левски, с когото живеем е нечут характер – когато ние се намираме в най-критическо положение, то

Прочетете повече