HomeФакти за БългарияХимн на България - колко песни са били през годините?

Химн на България – колко песни са били през годините?

Химнът на България е нещо много важно и значимо за нас. След Освобождението, нашата страна сменя поредица от песни, които са били национален химн, докъдето стигнем до днешния ни. Разберете колко на брой са тези песни и кои са били те.

Химнът на България през годините

1.Шуми Марица

Това е първият химн на България. Песента е базирана на мелодията популяризирана в България от унгареца Михай Шафран – лицето дало на страната ни думата шафрантия.Повече за Михай Шафран – ето в този линк. Мелодията, която той разпространява е от немската песен – “Когато войниците маршируват през града”. Тя става известна в България и котленския учител Атанас Гранитски пише текст по нея – Слънце-зорница. През 1876 година е написан текст пак върху същата мелоидя от учителя от Тулча Никола Живков, който се доближава до познатия на всички ни вариант на химна. А окончателната му форма на практика е довършена от патриарха на българската литература – Иван Вазов – през 1912 година. Никола Жиеков е участник в Сръско-турската война през 1876 година и написва този текст, за да възхвали руския си главнокомандващ генерал Черняев. Поради тази причина, песента е кръстена Черняев марш. Постепенно тя става много известна в България, особено след решенията на Берлинския конгрес да разпокъсат българската територия. Тя се превръща в символ на недоволство. Последната му редакция от страна на Иван Вазов е вдъхновена от героичните победи на българската войска по време на Балканската война през 1912 година – той я посвещава на българските войници, които с небивал ентусиазъм отиват на война “все едно че отиват на сватба”.

2.Република наша,здравей

Химнът е официален в страната в периода между 1944-1950 година и е във връзка с промените в конституцията от 1947 година и промяна на държавното устройство. По този начин се изразяват чувствата на новата власт, която премахва монархията в страната ни.

3.Българийо мила

Това е официалният химн на страната ни в периода между 1950-1964 година. Текстът е написан от Елисавета Багряна, Никола Фурнаджиев и Младен Исаев. В него се говори целите, които си е поставила тогавашната власт да реализира на практика идеите на Ленин и Сталин за социалистическо общество. Разбира се, в него се споменава за ролята и на Георги Димитров – като световно най-известния български комунист.

4.Мила Родино

Сегашният ни химн е приет за официален през 1964 година.Текстът е написан от Цветан Радославов в неговата песен Горда Стара планина. Той я пише по време, в което бърза към бойното поле в Сръбско-българската война. Разбира се, текстът е променян много в зависимост от политическата ситуация в страната. По-възрастните наши читатели са запознати с неговата по-стара версия, която е била валидна до 1990 година. Интересно е да се прочете първоначалният текст на Цветан Радославов:

Горда Стара планина,

до ней север се синей.

Слънце Витош позлатява,

към Цариград се белей.

Мила Родино,

ти си земен рай,

твойта хубост, твойта прелест,

ах, те нямат край!

Хайде братя българи, към Балкана да вървим.

Там се готви бой юнашки, за свобода, правдини.

Химнът, който не е приет – Химн на Негово Величество Царя

По известен като и “Боже,Царя ни пази “. Той е написан през 1900 година, като идеята е била да замести Шуми Марица. Но тази идея на Фердинанд не се реализира, но въпреки това, той остава като дворцов химн и се изпълнява на второ място. Това се запазва и при неговия син – Борис III, като има смяна на мелодията при него. След промените от 1944 година, на този химн е сложен кръст и не се изпълнява повече.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ