HomeФакти за БългарияКакво е най-старото име на река Марица?

Какво е най-старото име на река Марица?

Най-дългата река на Балканския полуострове е река Марица с нейните 472 км. Води началото си от България като преминава и през съседните ни държави Гърция и Турция. Знаете ли какво е най-старото име на тази забележителна река? Нека научим повече по темата.

Какво е най-старото име на река Марица

Историята на река Марица е богата и напоителна като самата нея. Най-древното име, което е запазено е Хеброс – нейното древногръцко наименование.Свързва се с легендата за царския син Хеброс, който бил син на местния цар Касандър. Той бил много непокорен и постоянно бягал от баща си. Един ден в пристъп на гняв, Касандър се опитал да го посече, но боговете се смилили над сина и го превърнали в река.Има друга хипотеза – още по времето на траките е дадено това име Хеброс, което преведо от техният език означавало козел. Сегашното наименование на реката е спомената за първи път още през XIIв., когато е спомената от пътешественици в региона. Когато османците идват – те и дават наименованието Мерич.

Плавателната история на река Марица

Има сведения , че още преди повече от 2000 години , реката се е използвала за корабоплаване. По времето на древните гърци и траки се е използвала за интезивно плаване по нея и по този начин се превръща във важна водна артерия на Балканите.Фактът , че до град Пловдив до преди 150 години са плавали големи водни съдове поразява мнозина ,но  това не е било непозната практика за миналото.В течение на векове се е използвала като водна магистрала за пренос на стоки между Пловдив и останалите големи градове по нейното поречие – най-вече със салове.Между днешните улици Артилерийска и Хъшовска се е намирало пристанището на град Пловдив. Има запазени сведения, че дори е имало предвижвания на параходи срещу течението на реката преди години. Последната информация, която можем да потвърдим за наличието на интезивен трафик със саловете е в началото на 20 век със строителни материали.

Древното наименование на река Марица е името Хеброс останало през хилядолетията в историята като неин символ. Сегашното и име се свързва със славянски произход. Въпреки нейната история и дългата и плавателна роля, през последното столетии ролята и на плавателна водна артерия намалява, но въпреки това нейната роля на най-дългата река на Балканите е жизнено важна за водния баланс на 3 държави.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ