HomeФакти за БългарияКакво се случва с България след хан Тервел

Какво се случва с България след хан Тервел

Хан Тервел е един от най-успешните ни владетели. Той успява да развие постигнатото от Аспарух и дори да постави България като водещ фактор с отношенията с най-силната империя по това време – Източнатаримска империя. Но защо не знаем почти нищо за неговите наследници? Сега ще погледнем повече за тях.

Кой е владетелят след хан Тервел

Няма точно информация кога приключва управлението на хан Тервел. Смята се, че това се случва през 721 година. На престола го наследява хан Кормесий. За него не се знае много, тъй като трябва да се разчита на чуждите историографи за информация. Знае се, че е бил в управлението на България по времето на хан Тервел. Западен хронист го посочва като “трети крал на България” – това е доказателство, че той заема позицията след Тервел.

Какво знаем за управлението на хан Кормесий

Малко известен факт за него е, че името му се споменава в надписите под Мадарския конник. За съжаление, голяма част от точно тази част от надписа я няма, но въпреки това дори от откъслечните думи става ясни няколко неща:

  • Хан Кормесий участва в мирните преговори 716 година – Тоест очевидно по това време, той е на една от водещите позиции в нашата държава.
  • Архонтът Крумесис – Със тази титла бива споменат в самия надпис. Там се споменава,че през следващите години участва на преговори с византийския император във връзка с плащането на годишния данък от страна на Византия към България. Вече останалата част от надписа не е запазена, но от откъслечните думи се разбира, че се стига до някакво сериозно противоречие между двете страни. Стига се дори и до военни действия. Византийските хронисти не споменават нищо подобно в своите текстове, което означава, че конфликтът не завършва победоносно за тях. Най-вероятната хипотеза е, че българите успяват да наложат волята си през този краткотраен конфликт и да запазят плащането на данък от страна на Византия.

За съжаление, не знаем нищо повече за този български хан. Кога точно приключва неговото управление също е доста спорен въпрос. Причината е просто, че няма никаква налична информация по темата – нито от български, нито от чужди източници. За негов наследник се смята хан Севар

Кой е хан Севар – неизвестният български хан

Ако се оплакване за Кормисош, че няма информация – при Севар положението е още по-трагично. Единствените данни са свързани с Именника на българските ханове, където е споменат като владетел. Поради тази причина се приема, че той е управлявал по време на 40-те години на VIII век. За него се приема, че той е последният владетел от рода Дуло. За Аспарух, Тервел и дори за Кормисош – можем да твърдим това със сигурност. За Севар е много вероятно той да е от рода Дуло. Причината да се смята така е, че според Именника, родът Вокил “изменил” на рода Дуло. Това се случва с идването на власт на следващия хан – Кормисош. Какви са възможните варианти да се случи измяната на Дуло:

  • Да няма наследници
  • Да бъде свален с преврат

За следващите български ханове има исторически извори, че биват сваляни от престола заради противоречие във външната им политика с Византия. За Севар няма такава информация. Малко вероятно е да има наследници по пряка линия от рода Дуло, тъй като в следващите векове няма претенденти от Дуло за престола. Сменят се родовете Вокил и Угаин, но няма представител на Дуло. Така че най-вероятно просто няма наследници и властта му бива взета от хората около него от другите родове.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ