HomeФакти за БългарияКога Солун е бил и български, и гръцки?

Кога Солун е бил и български, и гръцки?

За последните 2000 години, Солун постепенно се налага като вторият център на Балканите след Цариград. Градът винаги е бил много близко до българската държава, но на практика никога не е контролиран изцяло от нея.Днес ще ви разкажем един от моментите, в който сме били най-близко до неговото превземане. Става въпос за един интересен епизод от Балканската война.

Кога Солун е контролиран и от българи, и от гърци

Разбира се, това се случва по време на Балканската война. По това време Солун е част от Османската империя. Балканската война започва на 5 октомври 1912 година и тя се развива благоприятно за България.Седма Рилска дивизия започва своето настъпление по посока на Бяло море и в рамките на 2 седмици успява да стигне да в стигне в подстъпите на града. Тогава турският комендант Тексим паша решава, че трябва да даде решителен отпор на българите, но на около 20 км от града бива разбит от българската войска. 7-ма Рилска дивизия се доближава и е почти на прага на града. По същото време, гръцките войски се намират на около 30 км от Солун, водени лично от техния крал Георги. Знаем, че за гърците Солун е основният приоритет във войната. По това време вече Тексим паша не е разполагал със сериозна армия, с която да организира защитата на града. Той трябва да направи избор на кого да се предаде. Решава да стори това на гърците, въпреки че те са по-далеч от българите. Причината за това става ясна по-късно: Местни гръцки банкери го подкупват, така че събитията да се развият в ползва на тяхната държава.Поради тази причина от турска страна са изпратени жп вагони, които да прекарат тяхната армия до гарата и пристанището, които те заемат. По същото време, Седма Рилска дивизия също успява да влезе в града. Така се стига до ситуацията и двете войски да заемат определени части от Солун.

Как българите и гърците управляват Солун заедно

Всяка една от двете страни смята, че Солун й принадлежи по право. Генерал Тодоров, който е начено на Седма Рилска дивизия е на мнение, че градът е наш по силата на завоюването му от българите. От друга страна, гърците няма как да се откажат от него, тъй като той е основната им цел във войната. Не се приема, че Гърция може да завземе Цариград и съответно Солун като вторият основен град на Балканите и исторически свързан с Византия се приема като тяхна основна плячка. Фердинанд дава указания на генерал Тодоров да контролира само преградията, а да остави центъра на гърците. Причината е да не се влошават отношенията със съюзниците още в началото на войната. Така се стига до кондоминиум – съвместно управление на българи и гърци.

Какво е населението на Солун

Има много спорове между България и Гърция – кой има повече население в града. За най-точна се смята информацията на професор Иширков. Той дава следните данни за Солун от преди войната:

  1. Евреи – 50%
  2. Турци – 20%
  3. Гърци – 17%
  4. Българи – 10%
  5. Други – 3 %

Разбира се, тук трябва да се има предвид, че това са данните само за самия град. Реално около Солун има предимно български села и малки градчета, които променят картината. Но реално казано би трябвало българите да имат леко предимство заради по-многобройното население в селата спрямо предимството на гърците в Солун. Данните, които професор Иширков ползва са от английския консул, който ,разбира се, защитава гръцките интереси и е напълно възможно да не отразяват реалната картина.

Падането на Одрин – 13 март 1913 година

Тази победа на българите е ключова, защото тя е доказателство за качествата, с които разполага българска армия. От друга страна тя ни дава и друго доказателство. В чест на победата, Солун е окичен с български знамена и се празнува успехът. В историографията е прието, че голяма част от еврейското население е било благоразположено към българите. Причината за това е, че е било подложено на системен тормоз от страна на гърците през последните месеци на съвместно управление.

Кога Солун става изцяло гръцки

Това се случва по време на Междусъюзническата война. На 16 юни започва Втората Балканска война. В рамките на периода преди нея, българското командване е изтеглило почти всичките си части, смятайки, че не е необходимо да задържат толкова армия в града след показаните успехи през първата фаза на войната. България допуска гръцките сили да се увеличат на повече от 10 000 в Солун, докато българите имат около 500 души. Още на 17 юни гърците започват решителни действия срещу българите и използвайки численото си предимство успяват да наложат своята воля. На 18 юни майор Лазаров, който е начело на българите е принуден да капитулира. Гърците имат предимство 20:1 като армия, но губят 3 пъти повече мъже. Предалите се българи са подложени на сериозен терор. Гръцките власти се разплащат сериозно и с еврейското население, което се смята, че е на страната на българиге.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ