HomeФакти за БългарияКой е най-големият град на река Голяма Камчия?

Кой е най-големият град на река Голяма Камчия?

Река Камчия е много интересен случай в географията на България. Тя се води 8-мата по дължина река в страната, но това е заради нейните притоци. Реално нейната дължина е под 50 км – от село Величково (Дългопол) до Черно море. Камчия има 8 притока, които формират нейната официална дължина – 245 км. Най-големият от тях е река Голяма Камчия. На нея има разположени 2 града и 15 села. Днес ще разгледаме тези български населени места.

Кои са населените места на река Голяма Камчия

Като най-голям приток на река Камчия, Голяма Камчия е с дължина почти 200 км. На нея има разположени 2 града:

1.Велики Преслав

Велики Преслав е първенецът в класацията. Градът е с много богата история, още преди появата на българите по тези земи – говорим за периодите от преди няколко хиляди години преди Христа. Вече в новата ера са открити останки на трикорабна църква от V век. По времето на Борис I, селището се превръща във водещ фактор. Първоначално укрепена крепост, а след 893 година се превръща и в столица на България. Особено по времето на Симеон, градът се превърща в един от най-хубавите и величествени в цяла Европа. За съжаление, крахът на Първата Българска държава спира неговото развитие,но то отново бива възобновено при Втората ни държава. Бива споменат от хрониста Никита Хониат като “стар град изграден изцяло от печени тухли”.Въпреки това, вече столица е Търново и там се фокусира развитието на страната. В рамките на Османската империя се споменава като селище със специален статут. Става въпрос за джелепкешаните – това са търговци на овце и друг дребен рогат добитък. Тяхната задача е по снабдяване на османската армия с необходимото продоволствие. Те не са облекчени от данъци, но те се плащат в натура – тоест в животни.По-късно на някои жители се дава статут на дервентджии – това е зависимо население в империята, което отговаря за охраната на проходите. В замяна на тази си функция са освободени от определени данъци. Иначе, очевидно името Преслав е било запазено, тъй като Петър Богдан пише за това селище като носещо името Приславан.

2.Дългопол

Това е вторият град, разположен на река Голяма Камчия. Намира се в източната част на Стара планина, на около 70 км от град Варна. В околностите на града са открити много останки от артефакти от преди няколко хиляди години.Самото си име Дългопол получава през 1934 година с голяма реформа за сменяне на имената на селищата. Старото му име е било Еникьой(Ново Село). Статут на град получава през 1969 година.

Кои села са разположени на река Голяма Камчия

Община Котел

 1. село Тича – До 1878 година е двойно име – Тича/Чатак
 2. село Топузево – До 1934 носи името Топузлар

Община Омуртаг

 1. Голямо Църквище

Община Върбица

 1. Менгишево – до 1934 Кьопек кьой
 2. Кьолмен – от 1966 година носи това име, преди това Гюлемен,Гьолемен
 3. Ловец – носело е името на княгиня Евдокия до 1947

Община Велики Преслав

 1. Миланово – Носи името на партизанина Милан Борисов
 2. Хан Крум – Има български дворец в близост до него (на хан Омуртаг)

Община Шумен

 1. Ивански – Старото му име е било Злокучене
 2. Салманово – Редовен събор – “Ден на динята” – последната неделя на месец август

Община Смядово

 1. Кълново – Израснал е Янко Русев – световен шампион по вдигане на тежести
 2. Бял бряг
 3. Желъд

Община Дългопол

 1. Арковна – Населението е от българи преселници от 2 села в Мала Азия – Мандър(Мурадийе) и Гьобер.
 2. Красимир – Старо име Казаллък (Листопад)
 3. Величково – Старо име Коте(турско име, не става въпрос за животното котка), преименувано през 1935 година на Величково.
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ