HomeФакти за БългарияНа кои общини, общинският център е извън общината?

На кои общини, общинският център е извън общината?

В България има 28 области, които формират 266 общини. От тези всички общини, има цели 4, на които администравният център не се намира в съответната община. Днес ще ви представим кои са те.

На кои общини ,центърът е в друга община

1.Община Родопи

Това е първата община от списъка. Тя е част от област Пловдив, Намира се в Югозападната част на областта, като се състои от 21 села и нито един град.Тъй като се намира в непосредствена близост до община Плодив – административният център на областта, е преценено нейният административен център също да се намира в град Пловдив, а не в някое от селата в общината. Тя е четвъртата по големина община в рамките на област Пловдив.

2.Община Марица

Община Марица също се намира в област Пловдив. Тя обхваща цели 19 села. Нейното разположение на граничещо на север с администратвиният център на областта Пловдив и по този начин е преценено да няма собствен административен център в рамките на общината, а да се намира в центъра на областта – град Пловдив. Тя е средно голяма община за област Пловдив, като е на 8/18 общини по големина.

3.Община Добричка(Добрич-селска)

Това е третата община от списъка. Тя е най-голямата в област Добрич, като заема най-голяма територия от нея – малко повече от 25 % от територията й. На практика тя обхваща административният център Добрич – град Добрич, като в нея има цели 68 населени места, които всичките са села. С цел удобство е направено така, че административният център на община Добричка да бъде в съседната община Добрич и нейният център – град Добрич.

4.Община Тунджа

Това е най-голямата община в област Ямбол. Там има общо 5 общини, но Тунджа е на първо място по големина, като заема малко повече от 1/3 от територията на областта.В северната част на община Тунджа – почти като анклав – се намира и административният център на областта град Ямбол Община Тунджа се състои от 44 населени места, всичко от които са села. По този начин, през 1987 година е преценено да се създаде община Тунджа, като в нея се обособят всички села в района около град Ямбол и те биват обслужвани от него. Въпреки че, формално град Ямбол е част от община Ямбол и не влиза в състава на община Тунджа, но като административен център на областта е прието ,че е най-удобното място за жителите на община Тунджа.

Така че , ако ви питат – в България има цели 266 общини, но само 4 от тях имат административен център извън общината. И при 4-те общини няма град в състава им и те са разположени в непосредствена близост до областния център. Поради тази причина е въприета тази методика, областният център да обслужва жителите на тези 4 общини.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ