HomeФакти за БългарияЗнаете ли тези прабългарски стари женски имена?

Знаете ли тези прабългарски стари женски имена?

През годините сме запазили много малко от прабългарските имена. Повече от тези, които носим са свързани с християтнската регилия и имат староеврейски или старогръцки корени. Разбира се имаме запазени и славянски имена в по-голяма степен, но днес ще се концентрираме върху прабългарските женски имена, които са познати в нашата история.

Кои от тези прабългарски женски имена познавате

1.Алгара

Това е името на една от дъщерите на княз Борис. Предполага се, че името идва от думата алкати, алкая – силно желая нещо, искам го. Сходно име и една от дъщерите на Симеон

2.Асмара/Азмара

Това е много старинно име, което продължава да се среща все още в Македония. От него се образува и по-късното име Мара. Предполага се, че идва от староиранската дума “асан/асам” – камък. Имало е и мъжко българско име – Азмар.

3.Аспарина

Това е женско име, което се смята, че е производно на името Аспарух. Предполага се, че може да е съществувало и под друга форма – Аспара.

4.Балкана

Свързано с топонима определен за Стара планина. Има дори хипотеза, че имената като Вълкан и Вълкана са производни от Балкан, тъй като при много думи буквата “Б” и буквата “В” преминават една в друга от думите с подобен корен.

5.Българа

Тук е очевиден произходът свързан с името на страната. Това име е запазено и в османските данъчни регистри, което означава че се е срещало през много години.

6.Бисера/Бисерка

Свързано е с българската дума бисер. Името запазва своята популярност и до ден днешен.

7.Кали/Калина

По отношение на името Кали има теория, че е свързано с древноиндийска богиня. Но има запазени данни от регистрите на венецианските търговци, на които са продавани български от османците след превземането на България. Там е запазено името Кали, което се среща сред българките. Така или иначе, очевидно това име е познато в средновековна България.

8.Келара

Има запазен средновековен надпис в село Равна, Провадийско, в което е посочено това българско женско име.

9.Кубра

Това име се предполага, че има сходство с името на първата съпруга на цар Симеон – Кубера. За нея се предполага, че е от печенежки произход, но въпреки това се вижда близостта и с името на хан Кубрат и един от неговите синове – Кубер.

10.Модра

В чешкия език, модра означава синя. Има и теория, че това е един от прякорите на хан Крум, но очевидно думата се е запазила в старобългарския език, който става основа за църковнославянския и се разпространява сред всички славяни.

11.Персияна/Пресияна

Това име е производна на старобългарското име Борис. То се предполага, че произлиза или от староиранската дума “барс” – пантера, или от “берез” – блестящ, висок. Самият суфикс -ан е един от лесните начини, по който може да познаете дали има ирански корен определено име.

12.Роксана

Колкото и да е странно, това име, което продължава да е популярно и днес, също се е срещало в Средновековна България. В буквален превод означава сияйна или лъчиста. Това е и името на една от любимите на Александър Велики.

13.Химара

Това е име на един от българските градове в днешна Албания, бил част от Първата и Втората ни държава. Среща се и като женско име в нашето Средновековие.

14.Хуба

Това е женско име от Тревненския Балкан, като се е запазило през годините. Предполага се, че отново е с ирански корен и означава “хубава”.

Представихме ви някои от запазените старобългарски женски имена. Някои от тях са популярни и до днес, но други са потънали в забравата на историята. Надявам се, че информацията ще ви бъде полезна и интересна.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ