HomeИнтересноБългарияБатбаян - какво се случва с най-големия Кубратов син

Батбаян – какво се случва с най-големия Кубратов син

Батбаян (извесен и като Бат, Баян, Боян, Безмер) е бил хан на Велика България от династия Дуло. Той е най-големият син на хан Кубрат. Управлява Велика България едва три години. Братята му не изпълнили заръката и не съобразили завета на баща си да се обединят и така всеки напуснал държавата с племето си.

Според Теофан Изповедник само Батбаян изпълнил завета на баща си хан Кубрат. Той останал във Велика България. Под ударите на хазарите, които победили българите, Стара Велика България се разпадна.

Така Батбаян трябвало да признае превъзходството им и Великата България престанала да съществува като независима страна. По земите му и под властта на Хазарския каганат, са живели потомците на Батбаянската орда, черните българи, които са запазили само автономия.

Кой всъщност е Батбаян

Владетел на хазарските българи.

Кевин Алън Брук (американский историк) го нарича още Баян. Тогава Батбаян би управлявал българите като поданик на хазарския каган.

Черните българи – кои са те

Черните българи са номадски народ, част от българските племена, обособили се след разпадането на Велика България, през втората половина на 7 век. Те са обитавали в района на Кубан, според някои източници това били териториите на междуречието на реките Дон и Днепър.

През втората половина на 9 век, в съюз с огузи, печенеги и буртаси, черните българи воювали безуспешно с хазарите. По-късно се споменават в договор на Киевския княз Игор Рюрикович с Византия (944 г.), като народ, атакуващ гръцкия Херсон. От края на 10 век, когато черните българи престават да се споменават в източниците, което вероятно говори за свързването им или приемането им като славянски и тюркски племена.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ