HomeИнтересноБългарияБългаро-османска империя ли е искал Стамболов - или нещо друго?

Българо-османска империя ли е искал Стамболов – или нещо друго?

Доста често се споменава тази идея на Стамболов за дуалистична империя между българи и османци под върховенството на султана. Дава се за пример Австро-Унгария, но ако погледнем малко повече в детайли на идеята на Стамболов – стои нещо съвсем различно. Въпреки своите минуси като управленец, тук е добре да влезем в повече детайли на неговата идея за обединяването на българските земи в една държава.

Каква е идеята на Стамболов за национална обединение

В рамките на своето управление, Стамболов се опитва по всякакъв начин да има добри отношения с Османската империя. Какви са основните причини за това:

  1. Подобрява положението на българите
  2. Блокира стремежите на гърци и сърби да претопят българското самосъзнание
  3. Предпочита силата на двустранните отношения между България и Османската империя, вместо да разчита на Великите Сили

Сега ще се спрем на всяка една от трите точки:

Подобрява положението на българите

Знаем думите на екзарх Йосиф след края на Междусъюзническата война към Фердинанд, че “ние копаехме с игла кладенец цял век, а вие го зарихте за една нощ”. Тоест идеята на Стамболов е да не се предприемат прибързани действия, които да попречат за еволюционното развитие на българите в Тракия и Македония. Те така или иначе доминират в образователене и църковен аспект, така че важно да се запазят тези предимство спрямо сърби и гърци.

Блокиране на Сърбия и Гърция

Сърбия и Гърция искат да откъснат своето парче от баницата на Балканския полуостров, което в голяма степен означава земи населени с българи. Стамболов е против общ военен съюз с тези 2 страни, насочен срещу Османската империя, защото това означава неминуемо означава делене на територия на Балканите, а това означава, че българското землище ще бъде разпокъсано между няколко държави. Съответно, това означава нови репресии срещу българите попаднали в Сърбия и Гърция – което се и случва през XX век.

Силата на двустранните отношения

Стамболов разчита, че в рамките на добрите двустранни отношения, той може да осигури добруването на българите в рамките на империята и в последствие да ги присъедини в цялост към българската държава. Сега ще видим какъв точно е бил хитрият план на Стамболов.

Хитрият план на Стамболов за Обединена България

За този план разбираме от срещата на 31 юли 1892 година между Стамболов и султан Абдул Хамид. Там нашият министър-председател не предлага някаква невъзможна концепция за дуалистична империя, която българите няма как да приемат. Той предлага Княжество България, Източна Румелия, Македония и Одринско да бъдат обединени в една територия: Урумели-бейлер-белък, като начело застане Урумели-бейлер-бей, който няма да е султанът. Не трябва да забравяме, че по това време Княжество България и Източна Румелия(обединени през 1885 година) продължават да са подчинени чисто формално на Османската империя до 1908 година. Султанът вижда хитростта на Стамболов и разбира, че това означава при наследяването – това образувание да осъмне като собствена държава. Поне според мен, идеята на Стамболов е била, че без значение кой е този Урумели-бейлер-бей(извън султана), след неговата смърт, това означава чисто формалното обединяване на всички български територии в една държава, която не е Османската империя. Дава основание за българските претенции към тези територии, като имаме предвид, че по това време българската държава все още е подчинена на Османската империя.

Идеята е много интересна и си заслужава да се разгледа като един авангарден подход за обединяването на българските земи в една държава.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ