HomeИнтересноБългарияКъде се намира гробът на хан Аспарух?

Къде се намира гробът на хан Аспарух?

Хан Аспарух е първият владетел на Дунавска България. За неговата смърт не се знае достатъчно. Официалната историография приема, че е загинал в битка срещу хазарите през 701 година в днешна Украйна. Други приемат тази години  703 или дори 700 според Именника на български ханове. Днес ще разгледаме различните хипотези за това къде се смята, че е погребан Аспарух.

Къде най-вероятно се намира гробът на Аспарух

Приетата за най-достоверна хипотеза гласи, че това се е случило до днешното село Вознесенка, в Запорожка област в близост до река Днепър. Открието е в началото на 30-те години на миналия век. Тогава има определен терен за строеж на завод в близост до село Вознесенка. При разкопките, се открива, че там са погребани около 30 души, като заедно с тях се намират златни и сребърни предмети, стремена, стрели на лъкове и други. Датирането им сочи, че са били изработени някъде в края на 8 век или началото на 9 век. Част от тези артефакти имат по-особен характер. Намерените предмети ни насочват към прабългарите и по-конкретно към хан Аспарух. Ето защо:

  1. Разчетен е надпис с името Испор/Еспор. Това е едно от имената, с които Аспарух се споменава във византийските хроники. Тъй като надписът не е добре запазен, някой учени го разчитат с друго име.
  2. Има следи от огън/изгаряне – характеро е за прабългарите да изгарят своите мъртъвци
  3. Намерен сребърен орел с надпис – това е изображение на скален орел, който е тотемния знак на прабългарите. Надписът е с гореспомената име на Аспарух във византийските източници. Към името му е добавена и титлата Докс – пак се смята, че това е византийската титла, която е била подарена на Аспарух, по-същият начин по който на Кубрат е подарена титлата патриций.
  4. Хиралдически трилистник – символ на рода Дуло – това е един от запазените символи на рода Дуло. Той е намерен като знак на голяма част от предметите, които се съдържат в гроба.

Много български историци подкрепят тези тези и смятат, че там се намира гробът на първия владетел на Дунавска България. Разбира се, има други, които са на различно мнение. Някои смятат, че Аспарух е погребан в Плиска, въпреки че категорични доказателства за това трудно можем да открием. В Плиска не са намерени гробове, но дори и това да е така, намирането на доказателство в тази посока е извънредно трудно.

Интересно е мнението на чуждите историци. Руските и Украински учени смятат, че намереният гроб е на княз Светослав, който след дългото си пребиваване в България се връща в Киевска РУс. По пътя е пресрещнат от племето на печенегите и бива убит. Разбира се, поне до момента не мога да кажа, че съм намерил някакви убедителни доказателство в подкрепа на това твърдение.

Къде се намират останките на българските владетели

За съжаление няма как да сме сигурни дали там се намират останките на първият български владетел на Дунавска България. Нещо, което е малко известно сред повечето българи е , че има много малко запазени останки на български владетели. Тези, които можем да твърдим с по-голяма степен на вероятност, че знаме къде са погребани са:

  1. Самуил, Гавраил Радомир и Иван Владислав – базиликата Свети Ахил – село Преспа(Гърци)
  2. Борис III – Рилският манастир

За Борис III също не можем да сме напълно сигурни. Погребан е по негово желание в Рилския манастир, но след настъпилите промени в България има спорове доколко е запазена неговата воля. Но така или иначе се приема, че неговите останки се намират там.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ