HomeИнтересноБългарияКой е най-големият град след Освобождението на България?

Кой е най-големият град след Освобождението на България?

Всички ние знаем, че след Освобождението на България София е избран за столица на България. Но знаете ли , че столицата ни не е бил на първо място като най-многолюден град. Ще ви представим какви са резултати от преброяванията след Освобождението на България – те са правени съответно пред 1880/81 и през 1888 година.

Населението на България през 1881 година

Първото преброяване на населението на Княжество България се осъществява пред 1880 година. Осъществява се през 1881 година и резултатът е малко над 2 млн души.Трябва , разбира се, да уточним, че огромна част от населението на България живее по селата – над 80% и най-големите български градове са с популация под 30 хиляди души. На първо място се намира град Русе – с население малко над 26 хиляди. Русе безспорно е най-големият град на територията на днешна България още по времето му като част от Османската империя. Известен като малката Виена е средище на сериозна търговия и консулствата на Великите сили за разположени на негова територия.На второ и трето място се намират съответно Варна и Шумен с население 24,555 хиляди и 23 хиляди.Запазва се тенденцията още от преди Освобождението много от големите градове в Северна България да е концентрирано в Североизточната част на страната.На четвърто място се намира град София малко над 20 хиляди – увеличавайки сериозно населението си след Освобожденито. Причината ,разбира се, е изборът на града за столица на Княжеството. Топ 5 на най-големите градове в България се допълва то град Видин.

Населението на България през 1888 година

Второто преброяване в България се извършва през 1888 година. След успешното Съединение с Източна Румелия територията и населението на България се увеличава значително.Успяваме да добавим още малко повече от 1млн души и да достигнем бройка от 3 млн и 154 хиляди души. Новото преброяване показва и сериозно разместване сред най-големите градове.

  • Пловдив – 33 000

На първо място се изкачва град Пловдив с население малко над 33 хиляди души. Изборът на града за столица на Източна Румелия благоприятства допълнително на неговото възходящо демографско развитие.

  • София – 30 000

Втората позиця вече се заема от столицата на страната София. Развието на града като основен център в страната води до концентрация на голяма част от градското население там, превръщайки го в основен икономически център.

  • Русе – 27 000

Третото място е за град Русе.При него се вижда съвсем минимална тенеденция за увеличение на населението, но по-скоро на базата на развитието на страната през следващите години се вижда , че постепенно градът започва да губи водещото си място в България. Въпреки това Русе винаги е бил един от икономическите и културни средища на родината ни.

  • Варна – 25 000

Варна като най-голямото пристанище на Черно море запазва водещата си роля в страната. Интересни факти за града са , че до Освобождението българското население е в сериозно малцинство спрямо турското и гръцкото. Това е и причината да има сериозен натиск по време на Берлинския конгрес (1878) да се запази като част от Османската империя.Интересното в случая е, че има и желание от Гърция да бъде присъединен като обособена територия в рамките на тяхната държава. Събират се подписи от местното население, за да покажат своето числено преимущество. За наша радост тези инициативи не се реализират успешно и Варна става част от новосвободена България.

  • Шумен – 23 000

Град Шумен запазва водещата си роля още от времето на Българското Възраждане. Още тогава е важен търговски център, известен като градът на първите неща – първото чествана на празника на Кирил и Методий, първото театрално представление, първото девическо училище и едно от първите български читалища.Въпреки че на територия на града не се води активна борба с османската власт заради наличието на голям аскер, от града излизат някои от най-известните културни и революционни български дейци

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ