HomeИнтересноБългарияКой е най-големият язовир в България?

Кой е най-големият язовир в България?

В България има много язовири, всички ние се радваме на тях, но знаете ли кой от всички е най-големият. Ако не, ще ви дадем повече информация за него. Научете кой е най-големият язовир на територията на България.

Кой е най-големият язовир в България

Това е язовир Искър –  той е най-голям и като обем и като площ. Полезният му обем е 580 млн кубични метра с площ на водосборната му област повече от 1046 квадратни метра. Няма да ви притесняваме с неговите допълнителни технически параметри, по-интересната част е историята на неговото построяване.

Историята на язовир Искър

Нуждата от построяване на язовир, който да захранва все повече нарастващата потребност на град София е належаща още в началото на 20 век. Правени са опити да бъде реализиран подобен проект още през 1901 година с построяването на ВЕЦ Панчарево.След края на Първата Световна война, през 1921 година отново се прави опит да бъде осъществен този проект, но има сериозни пречки във връзка с неспособността за реална компенсация на жителите на 3-те села – Горни Пасарел, Калково и Шишманово.Реално първите по-сериозни действия са осъществени в периода между между 1932 и 1941 година като идеята за първоначалното име на язовира е било Свети Петър, по името на църквата, която се намирала в негова близост. Идеята е обемът му да бъде около 200 млн кубични метра, което се приема за крайна недостатъчно дори и при тогавашните параметри на София и навлизането във Втората Световна война допълнително възпрепятства реализацията му.

Построяването на язовир Искър

Още през юли 1947 се възобновяват проучванията по проекта и се правят геоложки разчети. Използвани са знанията на бившия кмет на град София Иван Иванов, който се оказва запознат в детайли с проекта от 30-те години. Усилената работа по ключовият обект дава своят резултат и започналото основно строителство през 1950 година приключва още през 1954 година, когато язовирът е официално открит.Носил е 3 имена през години:

  1. Пасарел до 1949 година
  2. Гигант язовир Сталин до 1962
  3. Язовир Искър

Максималното количество вода, което е събирано в него е 675,5 млн кубични метра през 1976 година, на най-малкото количество през 1994 година.

Язовир Искър е най-големият язовир в България. За него е важно да се знае, че различни държавници са работили по неговия проект и бива успешно реализиран през 1954 година. Той играе ключова роля за страната ни като подсигурява водното потребление на столицата ни.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ