HomeИнтересноБългарияКой е първият български хан?

Кой е първият български хан?

Въпросът на пръв поглед изглежда много странен. Но днес ще разгледаме нашата история от един по-различен ъгъл. Най-често се ползват чужди източници, за да описват събията свързани с историята на България. Днес ще ви представим как са описали българските владетели, самите прабългари в своя източник – Именника на Българските ханове.

Българските владетели спрямо Именника на Българските ханове

 1. Авитохол – живял 300 години, род Дуло
 2. Ирник – живял 150 години, род Дуло
 3. Гостун – наместник, живял 2 години, род Ерми
 4. Курт – живял 60 години, род Дуло // Това е хан Кубрат
 5. Безмер – живял 3 години, род Дуло – Тук се споменава за 5-ма княза, управлявали на север от Дунав
 6. Аспарух – живял 61 години, род Дуло
 7. Тервел – 21 години, род Дуло
 8. Твирем – 28 години, род Дуло
 9. Севар – 15 години, род Дуло
 10. Кормисош – 17 години, род Вокил
 11. Винех – 7 години,род Укил
 12. Телец – 3 години, род Угаин
 13. Умор – 40 дни, род Укил

За този източник знаем, че е намерен през 1861 година от руския учен Андрей Попов. Смята се , че е препис на старобългарски съставен през 9-10 век, на много по стар документ.В самия Именник има сложени и години на управление, но те е трудно да бъдат разчетени. Разбира се, трябва да имаме едно на ум. Посочените години за продължителност на живото едва ли ни говорят за живота на един човек, а по-скоро на определен род или група от хора. Освен това сред последните посочени владетели, определено има доста сериозни несъответствия. Така че, трябва да сме предпазливи при тълкуването му.

Атила ли е първият български владетел

Спрямо този източник, първият владетел на българите е Авитохол. Много учени го свързват с известния хун Атила.Връзката се подкрепя и от името на следващия владетел – Ирник, а синът на Атила се казва Ернах.

Много учени подкрепят това твърдение, въпреки че то трудно може да бъде доказано.Като изключим аргументите, които посочих в предишния параграф, има доста грешки в годините на управление и на поредицата от владетели. Това, което знаем за сина на Атила – Ернах – е , че той е владял земите в днешната Централна Дунавска равнина, но по-късно се преселва в Малка Скития – това е днешната област Бесарабия. Тук трудно може да се провери информацията, но по-интересно става по отношение на Курт, за когото със сигурност можем да кажем, че е Кубрат. Някои византийски източници определят Кубрат като владетел на хуните, други го представят като начело на уног(х)ондурите – име, което е съставено от думата хун и името на друго племе. Известният византийски хронист Теофан Изповедник, съобщава за Кубрат, че уногондурите били само едно от подвластните му племена. Името на рода Дуло не се споменава във връзка с Авитохол, но не е спомената и никакво друго родово име. Самата дума Авитохол е прието, че има за корен монголската дума awit – която означава прародител. Така че с голяма степен на вероятност, лицето Авитохол е бил прародител на цялата ни държава. Вече дали става въпрос точно за Атила или не, за момента не можем да потвърдим със сигурност.

Легендата за рода Дуло

Ако погледнем в повече детайли Именника, ще видим, че родът Дуло е на особена почит. Щом хан Кубрат е управлявал цели 60 години, това говори, че на практика неговият престол е бил запазен още като е бил малък. Ако родът Дуло не е имал необходимият престиж, трудно можем да си представим защо ще задържи властта си толкова дълго.

Като извод, трябва да приемем, че първият български владетел е обозначен с името Авитохол. Със сигурност, Именникът на Българските ханове е показателен, че има страшно много неща от нашата история, които не са докрай изяснени. Каква е връзката между прабългарите и хуните, каква е връзката между рода Дуло и наследниците на Атила. Това са въпроси за които се бихме се радвали да имаме по-конкретни отговори в следващите години.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ