HomeИнтересноБългарияКой революционер е по-известен поет от Ботев?

Кой революционер е по-известен поет от Ботев?

Когато кажем името на Христо Ботев, си представяме може би най-известният български поет. Но по време на Априлското въстание и Освободителната война, има едно име, чийте стихове се пеят от всички. Остава в историята със следните безсмъртни слова:

Не щеме ний богатство,

не щеме ни пари,

искаме свобода

с човешки правдини

Това, разбира се , е Стефан Стамболов. Научете повече за неговата поезия.

Как Стефан Стамболов става най-известния поет в България

Стефан Стамболов е известен със своята революционна дейност и по-късно със своята политическа кариера. Но по време на поредицата от въстания 1875 и 1876 година, а дори и по време на Освободителната война, гореспоменатите стихове на Стамболов се пеят от всички българи. Причината за по-голямата популярност на Стамболов спрямо Ботев е свързана с по-разбираемите стихове за повечето българи.Популярността на Стамболове забелязана по време на Старозагорското въстание. Продължава и при Априлското въстание – това е запазения възглас на Хвърковатата чета на Бенковски.Единственият, който може да се доближи до неговата популярност е бил Раковски, но това се случва повече от 10 години по-рано, а и по това време революционното движение на българите е в своя зародиш.Поезията на Ботев е безсмъртна класика, но тя по-късно достига своята известност. Творбите, които остават в съзнанието на българските революционери са няколко:

  1. Возвание – “Ей народ поробен”
  2. Български марш – “Дойде деня, очакван”
  3. Марш – “Не щеме ний богатство”

В тях се забелязва близост с произведения на Добри Чинтулов, Каравелов и по-ранните произведения на Иван Вазов. Доказателство за безспорните качества на Стамболов е и факта, че той е единственият публикувал заедно с Ботев

Песни и стихотворения от Ботьва и Стамболова

Преди смъртта си, Ботев не публикува друг свой поетически сборник. В нея има основно стихотворения на Ботев и само 5 на Стамболов. Това е показателно, че Ботев определено е оценявал поетичния талант на по-младия си другар и го подкрепя в неговото писане. След смъртта на Ботев, Стамболов пише още 2 свои поетични книги. Там се забелязва влиянието на Ботев върху неговото творчество. В годините след Освобождението, Стамболов започва да развива своята политическа кариера и на практика не развива таланта си в пълна степен. Въпреки това, трябва да отчетем, че той се занимава и с преводи.

Преводите на Стамболов

Известни са 3 превода на Стамболов:

  1. Опитва се да преведе известния роман на Н.Чернишевски “Какво да се прави”
  2. Макгахан – “Турските зверства в България” – Работата на американския журналист Макгахан е с епохално значение в историята на България. Той успява да отрази зверствата над българското население по време на Априлското въстание. Успява да настрои мнението в Европа на страната на българите и това да стане основна тема в Източния въпрос.Преводът на Стамболов се опитва да покаже и на българската публика, как през очите на един чужденец се виждат пепелищата в България.
  3. Р.Джованьоли – “Спартак” – Това е последният превод, който прави Стамболов.Това се случва след като той пада от власт. Предполага се, че Стамболов се отъждествява с главния герой – бунтовникът Спартак. Интересното в случая е, че той не посочва името си по време на превода.
Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ