HomeИнтересноБългарияКолко са полицаите в България?

Колко са полицаите в България?

По данни на Евростат в България разполага с 407,69 полицейски служители на 100 000 души. Заемаме 10-то място в класацията. Вървят митове, че България разполага с най-многобройната полиция, но това отдавна е развенчано.

Как се формира окончателния брой полицейски служители и включва ли администрацията в това число?

Ако се включва администрацията, то тогава означава, че реалният брой служители, които се грижат за нашата сигурност е много по-малък от посоченият в Евростат. МВР се задъхва от собствената си административна тежест и трудно изпълнява задълженията си. Експерти и политици планират реформи в министерството.

Служителите с полицейски и пожарникарски правомощия остават първа категория труд.

В момента в МВР има 6 668 души администрация и специфична администрация – 4935 човека. Сред тях са и работещите на телефон 112 и дирекцията за документи за самоличност. 35 531 са полицаите и пожарникарите.

Независимо колко на брой са полицейските служители, все още остава нерешен основният въпрос, а именно по какъв начин и кога ще се повиши качеството и ефективността на работа на тези органи и кога качеството на доставяната услуга ще достигне до нива, които удовлетворяват българските граждани?

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ