HomeИнтересноБългарияКолко са синовете на хан Кубрат?

Колко са синовете на хан Кубрат?

Хан Кубрат е първият известен владетел на българите. Той успява да ги обедини в една обща държава, наречена от ромеите Стара Велика България. Но, за съжаление, след неговата смърт нещата не се развиват благоприятно за държавата. От изток нахлуват хазарите и изправят държавата ни през голяма опасност. Хан Кубрат има 5-ма сина – разберете какво се случва със всеки от тях.

Какво се случва със всеки от синовете на Кубрат

Батбаян

Това е най-големият син на Кубрат. Той застава начело на Стара Велика България и му се налага да се изправи през огромната опасност от хазарите. В Именника на Българските ханове е посочено името Безмер – повечето историци го свързват с Бат баян. Предполага се, че е начело на държава за период около 3 години. През това време не успява да се справи със заплата от изток и Стара Велика България прекратява своето съществуване. Не се знае какво се случва с него – някой смятат, че той загива по време на войната, а други че той става част от хазарите.

Котраг

Това е вторият син на Кубрат. Неговото собствено име не е известно. Наименованието, което носи е свързано с тази част от българите, на която застава начело. Това е племето на котрагите/котригури. Има спорове относно неговите действия. Първата хипотеза го разглежда като подчинено на хазарите лице, което се премества на север по река Волга – попада в ситуация подобна на васалитет. Другата хипотеза разглежда, че той бяга от Стара Велика България и се премества на север. Там той успява да създаде собствена държава, която по-късно става известна като Волжка или Сребърна България.

Аспарух

За Аспарух сме запознати в голяма част от неговите действия. Така че в момента ще разгледам една интересна хипотеза, която представя становището, че Стара Велика България не е изчезнала от картата. В нея се приема, че Аспарух се противопоставя на двамата си по-големи братя, които се подчиняват на хазарите. Поради тази причина е избран от Съветът на боилите за владетел на държавата. След изборът му, той решава да остави източните територии от страната на хазарите и да се премести на запад. Така постепенно навлиза в днешна Молдова, Румъния, а по-късно и на юг от река Дунав в България. Причините са свързани с богатите ромейски земи, които са на Балканския полуостров и възможността да бъде преместена там държавата ни. Хипотезата е интересна, тъй като тя разглежда Дунавска България не като нова държава, а като продължител на Стара Велика България. Има преместване на територията на държава много на запад, но запазване на елементите на държавността. Това в някаква степен може и да бъде потвърдено и от сведенията, които ни дават византийските хронисти.

Кубер

Кубер е четвъртият син на Кубрат. Първоначално той се насочва към Банат, където смята да основе своя държава. Някой смятат, че е станал васал на Аварския хаганат на територията на днешна западна Румъния, но така или иначе той се опитва да създаде собствена държава. Там не му се получава и се премества в посока на днешна Сърбия и Македония. Приема се, че Аспарух и синът му Тервел са запознати с действията на Кубер. Доказателство за това е надписът оставен от  Тервел за чичовците му от Солун. На базата на този факт се изгражда и хипотезата, че Аспарух и Кубер действат заедно, като се опитват да създадат заплаха срещу Византия на по-широк фронт. Дали в техните планове е влизало обединяването на двете им държава е спорен въпрос, но Дунавска България успява по времето на Крум и неговите наследници да присъединят територията на Куберовата България.

Алцек

Алцек е най-малкият от синовете на Кубрат. Първоначално се смята, че се заселва в земите на Аварския хаганат, но там не успява да реализира своя собствена държава. Някои историци приемат, че в българите, които той управлява са най-християнизираната маса от населението на Стара Велика България и това води със себе си до сериозно недоверие към тях. По-късно се предполага, че се мести в посока на Бавария. Тази област е част от франската държава, но и Алцек на пръв поглед получава разрешение да се засели в тези земи. Но владетелят на франките Дагоберт I се притеснява, че Алцек може да бъде заплаха за неговата държава. Така се стига до масово клане над българите. Смята се, че са избити повече от 6000 българи. Алцек успява да се спаси с около 700 души и се премества в днешна Италия. Там той се договаря с владетеля на лонгобардите да се засели в неговите земи. Става нещо като губернатор на земи в Южна Италия – в района на Беневенто. Това е и причината за много топоними свързани с думата българи в района на централна и южна Италия.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ