HomeИнтересноБългарияКоя е най-широката река в България?

Коя е най-широката река в България?

Тази река води началото си от невероятната височина от 2378 в Рила планина, близо до град Долна Баня. Минавайки през Горнотракийската низина и по-конкретно Пловдивската котловина и навлиза към гръцко-турската граница.Продължава в посока към Егейскто море, като се влива в него при град Енез. Ако още не сте познали, коя е тази река – това е Марица.

Марица е най-широката река в България

Реката Марица е с най-широк водосборен басейн (53 116 км², като за България това е 21 084 км²) и с отлив на реката най-голям (110 м³ / с при излизане от страната) в България след река Дунав. Тя отводнява по-голямата част от южните склонове на средна и източна Стара планина, Подбалканските котловини, Тунджанската хълмиста и нископланинска област. Реката изтича от България след като почти цялата планина Родопи, Средна гора са включени в нейния водосбор.

След град Белово, река Марица тече в Горнотракийската низина, където тя е около 10 – 15 км широка. След град Пазарджик, реката се разширява с десетки метри. В този участък реката прави многобройни силно извити меандри и няколко ръкава с малки дължини.

Реката Марица е предимно подхранвана от дъждовете, а през лятото тя става по-плитка. Средната консумация на вода е около 200 m³/s. В долното течение на Марица са чести наводнения, които са свързани с обилни снеговалежи или валежи от горното течение. По-специално сериозните наводнения водят до наводнения на редица населени места в Гърция и Турция.

Долината на река Марица е част от железопътния маршрут София-Истанбул. Плодородните почви на долината позволяват отглеждането на плодове и зеленчуци, особено за износ. По притоците на река Марица са изградени няколко големи водноелектрически централи и напоителни системи.

Въпреки че реката Марица играе важна роля за икономиката и екологията на България и региона, тя също се сблъсква с различни екологични предизвикателства, като замърсяване от селскостопански и промишлени отпадъци, както и строителството на язовири, които могат да нарушат естествения ѝ поток и да повредят водните екосистеми.

В заключение, река Марица е най-широката река в България с голям водосборен басейн, който включва части от България, Турция и Гърция. Тя играе важна роля в икономиката и екологията на региона, но също така се сблъсква с екологични предизвикателства, които изискват постоянно внимание и управление.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ