HomeИнтересноБългарияНаселението на България през Средновековието

Населението на България през Средновековието

Всички сме запознати с демографската картина в нашата страна в момента. Но това не винаги е било така. Първото официално преброяване е извършено малко след Освобождението на страната – 1881 и показва наличието на малко повече от 2млн души в Княжество България. А колко е било населението през Първата и Втората българска държава. Ще разгледаме какво казват историците!

Колко е населението на България през Средновековието

Много трудно може да се дада отговор на този въпрос, но за него ще се опитаме да използваме оскъдните исторически извори и какво ни дават те като информация.На първо място в т.нар. Баварски географ от 9 век е посочено, че това е голям народ, който имал само 5 крепости , защото бил толкова многоброен , че не е било нужно да има повече. Разбирас се трябва да отчетем и земите на Балканския полуостров, които с течение на векове са хранили 3 империи са благоприятни са увеличаване на броя на населението. Още 2 по-късни източника посочва , че българският народ е многоброен и те са свързани с управлението на Борис I. Друг източник е Манасиевата хроника по времето на император Константин V Копроним (668-685) , в която се посочва, че българите изпълнили земите и от долната страна на Дунава чак и до Драч. Друго, което е впечатлило много от чужденците е свързано с малкия брой на данъци, които са плащали българите, които по-скоро подсказва наличието на голяма бройка, която да компенсира това. По точни данни можем да вземем за населението на Втората Българска държава.

Население Втора Българска държава(1185-1396)

За съжаление имаме само 1 източник, в който са посочени някакви цифрови размери на населението. Това е писмото до папа Урбан V от 1366 от председателя на ордена на миноритите Марко де Витербо. То е свързано с в обръщане в католицизъм на голяма част от населението на Видинското царство. Той посочва цифрата от 200 хиляди, които представлявави около 1/3 от цялото му население. По-късната си история на България 1761, Блазиус Клайнер публикува цялото писмо, в което става ясно, че тези лица са били поименно записвани и дори не представлявали 1/3 от населението на Видинското царство. Останалата част от писмото се казва, че ако обръщането в католицизъм не продължи сред населението, няма да се увенчае с успех, тъй като страната имала многобройно население. Като имаме предвид историческия период, в който се случва това – Видинското царство е имало над 600 хиляди души население, а това е само малка част от българските земи.

Какво казват историците по темата

Много български и чуждестранни историци разработват темата колко точно е било българското население през Средновековието.Повечето от тях достигат до извода , че би трябвало да има около 2 млн- 2.5 млн души до края на 14 век. Това подставя българското население като един от най-многобройните народи в Европа. Чуждестранните автори , които разглеждат периода поставят сходни данни за населението на Балканския полуостров, като му поставят численост над 3.5 млн.

Ясно е , че трудно можем да дадем ясен отговор на въпроса, но важното за нас е , че всички източници посочват, че населението е било многобройно поради благоприятстващите условия за неговото развитие. Това ни подсказва по какъв начин са се водили всички тези битки между България и Византия за тази територия. На много места се смята , че при битката при Ахелой от 917 година , цар Симен е мобилизирал цифра между 40 и 60 хиляди души. Това е достатъчен показател, че населението на България е било достатъчно голямо да се противопостави на доминанта на епохата – Източната Римска империя.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ