HomeИнтересноБългарияОткъде идва думата "Ченге" в България

Откъде идва думата “Ченге” в България

Всички знаем значението на тази дума. Тя се използва като наименованието на полицайте в България. Интересното е, че думата навлиза сравнително късно в нашия език. Днес ще се опитам да разгледам нейната етимология – откъде идва в България и как се променя през годините.

Историята на думата Ченге

Смята се , че има основно 3 варианта на произход на думата&

  1. Ченди(на турски) – Това е първата хипотеза. На турски това означава професионална танцьорка. Не трябва да се пренебрегва факта, че с течение на годиние езикът се променя и постепенно се трансформира. Това е една от хипотезитие, но е сравнително малко вероятна.
  2. Дженк – Това също е по-остаряла форма на думата битка или бой за България. Напомняне на известната игра за стражари и апаши при която лесно можем да забележим, че няма използвана думата ченге. Смята се, че с течение на годината е могло да се трансформира до думата ченге.
  3. Жандарм (на френски) – Тази хипотеза е донякъде свързана с по-горната. Думата е от френски произход и означава полицай. В исторически контекст това са били специално въоръжени конници, които са се грижели за местния феодал – нещо като неговата лична подбрана гвардия. С течение на годините и появата на барута като оръжие, те постепенно се разпадат като структура и думата се прехвърля върха хората, които следят за спазването на реда. Ако трябва да се върнем конкретно на България – смята се, че думата може да се е трансформирала по следния ред: жандарм, джандар, дженк, ченг, ченгесар, ченге. Разбира се , това е примерен ред, който е много трудно да бъде доказан.

Тази дума почва да навлиза масово сред българите в епохата на късния социализъм.Това се случва най-вече по повод на разделението между органите на реда на запад – наречени полицай и тези в България наречени милиционери. Думата ченге се използа по повод на органите на реда на запад от България – най-вече в САЩ и Великобритания. Поради тази причина някой разглеждат хипотезата, че думата ченге идва от думата ченгел, тоест хващат някого на куката. Така се обяснява и другото наименование дадено на полицайте – куки. Този вариант не е сложен при по-горните 3, тъй като неговата логика лесно може да бъде отречена. Периодът е много кратък, за да бъде трасформирана думата ченгел в ченге – обикновено се изисква по-дълъг период за подобен тип промяна. Освен това е много малко вероятно просто така да се реши да се махне последната буква от някоя дума и да се трансформира почти изцяло нейното значение. Следвайки тази логика е по-вероятно полицайте да бъдат наричани ченгели, и от там на съкратено ченгета или куки. Но думата ченгели трудно можем да я отнесем в тази посока.

Произход на думата ченге в чужбина

Ако си спомнята един от най-известните филим за полицай – “Полицаят от Бевърли Хилс” постепенно през годините се превеждаше като “Ченгето от Бевърли Хилс”. Причината е , че в оригиналното заглавие на филма е използвана уличната дума за полицай – Cop.

Тази дума Cop е съкратена форма на думата Copper, която означава мед като метал(химичният елемент). Тук също има различни теории откъде идва произхода на тази дума. Някои смятат, че е от медните значки, които са носели полицайте на работа. Други разглеждат варианта, че идва от латинската дума capere, което означава хващам или грабвам. От тук се свързва и с пиратските грабителски кораби наречени капери, които са се занимавали да плячкосват останали съдове в океаните. Така преведено Copper означава човек, който хваща някого – тоест една от функциите, с които се свързва полицията.

 

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ