HomeИнтересноБългарияЗащо кирилицата заменя глаголицата - научете причината

Защо кирилицата заменя глаголицата – научете причината

Шрифтове, писане на букви – всеки ден четем книги, рекламни текстове и табели. Обикновено не обръщаме внимание как изглежда, как е написана буквата, с какъв шрифт е написана книгата, но напразно. Напразно, защото в историята на шрифтовете, в тези овали, серифи и вертикални линии, може да се види не само историята на един език или писменост, но и историята на цялата световна култура. Все още има много неизследвани и дори мистериозни неща в това как текстът изглежда и въздейства на човек.

Защо кирилицата заменя глаголицата – научете причината

Преди да научим, защо кирилица заменя глаголица и каква била причината това да се случи, нека надникнем малко в дебрите на историята.

Всички знаем, че глаголицата е първата азбука българска, която на по-късен етап е заменена от азбуката, която използваме днес – кирилицата. За година на създаването ѝ и днес има спорове, но е прието да помним, че това била 862 година, или 855 г. И ако за двете години се спори, то всеизвестно и доказано е, че създателят й е филологът Константин-Кирил Философ, единият от братята Кирил и Методи. Той съумял да създаде буква за всеки звук, правейки оригинална графична система, наречена глаголица. Доказателство за това, че глаголицата е първата българска писмена азбука се съхранява в Залцбургския меморандум от 871 г.

Доказателство за авторството на глаголицата

В него е отразено, че  се е появило в Панония заедно с „новооткрити славянски букви“. За глаголица са характерни съчетанията жд, шт, употребата вместо родителен, употреба на дателен притежателен падеж. Глаголицата процъфтяла сред книжовните средища на регионите на Преслав, Охрид и Плиска. И така, именно в Преслав е създадена и кирилицата, втората старобългарска азбука. Това се случило в края на ІХ век.

История на втората старобългарска азбука – кирилицата

За да отговорим на въпроса „Защо кирилицата заменя глаголицата“ и каква била причината това да се случи, нека си припомним историята ѝ.

24 букви от гръцки – толкова наброява кирилицата. Заедно с 14 знака, които са близки до тези в глаголицата и съответстват на българските чисти звукове (не в ред, те са) – Ж, Б, Ц, З, Ш, Ч, Ъ, Щ, Ь, Ы, Ю.

За авторът на глаголицата създателят е известен, но за името на създателя на кирилицата съществуват някои спорове. Според някои автори това е Климент Охридски, за други не е той. Факт е, обаче, че след създаване на кирилица тя се употребява наедно с глаголицата за известно време. Така глаголицата намирала употреба по време на съвместното използване при писането на църковните книги, а на кирилица се пишели и издавали светските. Така докато кирилицата не взела тотален превес над глаголицата.

Защо кирилицата заменя глаголицата отговорът на въпроса е свързан с трудността от използването на глаголицата.

Кирилицата била видимо и теоретично много по-лесна. Това е и причината за пълното изместване над  глаголицата.

От 1945 година са премахнати буквите Ѣ и Ѫ от кирилицата и тя добила вида, който използваме и знаем днес.

Защо кирилицата заменила глаголицата?

И при кирилицата (както и при глаголицата, от която е създадена) при всеки звук съответства буква. Така, следвайки принципа на глаголица и е създадена на основата, кирилица, тя е кръстена на създателя на глаголицата – Кирил Философ. Излиза, че кирилицата е по-лесна за писане от глаголица. В резултат глаголицата е изместена от кирилица в края на Х и началото на ХІ век.

Истината е, че е по-лесна и това е достатъчен отговор, за всички, които се интересуват. Кирилицата е призната официално и за третата азбука в Европа. Тя се нарежда на трето място след гръцката и латинската. Годината е 2007, в която се случва това и тя никак не е случайна. Нека си припомним, че това е годината на приемането на България, страната на кирилицата. Този факт, трябва само да събужда гордост у нас българите в Европейския съюз.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ