HomeИнтересноБългарияИмало ли е контакти между хан Кубер и хан Аспарух

Имало ли е контакти между хан Кубер и хан Аспарух

На въпроса: Имало ли е контакти, между хан Кубер и хан Аспарух, поровихме малко в историята и ето до какво достигнахме:

Опирайки се на писмени, сфрагистични и археологически извори, става ясно, че още първите български владетели са утвърждавали своята идентичност, пред своите подчинени и пред света по два начина:

От една страна с ханските титли и техните знаци (рога и скиптърът на хан Кубрат от разкопките на гробницата в Малая Перестепина, които имат своето съответствие в царството на аварските ханове). Тези символи са характерни за варварския културен кръг. Последният включва хуни, тюрки, авари и алани, с които са били родствени по произход;

От друга страна, с титлите и знаците на патрициите (хламида, цингулум, кодицилиум), към които са се стремели, чрез покръстването си в Константинопол и чрез приятелството си с Византия.

Цингулумът на патриция и християнските литургични предмети, използвани при погребението на Кубрат в Малая Перестепина, формират ново свидетелство в тази посока.

Там са намерени и пръстени-печати с кръстовидни монограми на Кубрат и Органана. Пръстените-печати потвърждават родството на Кубрат и Органа и техните титли на патриции, както и приемането на християнството в Константинопол, за което се загатва в писмените извори. И отново се връщаме на въпроса:

Имало ли е контакти между хан Кубер и хан Аспарух

Според летописи хан Кубрат бил от прабългарския род известен като Дуло. Той имал петима синове. Подредени в хронологически по датата на рождение, те са:

  • Боян Безмер (Баян) – 629 г.
  • Котраг – 630-631 г.
  • Аспарух – 632 г.
  • Кубер – 633-635 г.
  • Алцек (Алциок,Алцего) – 637-640 г.

Точните рождени дати няма поради различните истории, които се разказват и източници, в които е правено летоброенето, според различни принципи. Много пъти за година до дадено събитие се стига само, чрез изчисления на събитията, ако разбира се има сигурна дата. Имената, с които се разказва за синовете на Кубрат, както и имената на племената, които те предвождали също са много. Тук подбрахме само някои факти, макар, че те са само сламка в цял океан от информация. Ето и тях:

  • През 5-6 век българските племена са разпръснати между Кавказ и средното течение на Дунав. Някои от тях нахлуват в земите на юг от реката като съюзници или врагове на Византия.
  • През VII век, 30-те години хан Кубрат обединява племената български на север от Черно море. Създадената държава от него е известна като Велика България. След смъртта на хан Кубрат тя се срутва.
  • Хан Кубрат имал няколко сина. Преди да умре, той ги повикал при себе си. Тогава взел един сноп стрели и ги накарал да го счупят. Никой от синовете му не успя да направи това. Тогава хан Кубрат разхлабил снопа и им дал по една стрела, която всеки от тях счупил лесно. Изводът бил, че когато са задружни и единни никой враг няма да ги сломи. Когато са разделени и сами всичко може да им се случи.

Дали хан Аспарух и хан Кубер са се вслушали в завета на баща си да останат заедно?

След смъртта му те повеждат българите към нови земи.

Хан Кубер се насочил към Среден Дунав. По-късно се установява в днешна Македония. Хан Кубер – побеждава аварите 6 пъти и създава Куберова България;

Хан Аспарух се установява на брега на река Дунав. През 680 г. българите разбиват византийската армия в решителна битка.

През 681 г. е сключен мирен договор, между хан Аспарух и византийския император Константин IV Погатан. Според договора Византия дава на българите земите на север от Стара планина.

Така е поставено началото на българската държава и започва историята на днешна България.

Специално се коментират християнските вярвания на Алцек и Кубер и се поставя въпросът, дали те не са се покръстили, преди това. В първоначалните територии, от които тръгват на запад повеждайки прабългарските групи – т.е. Кубрат.

Направен е опит да се подчертае фактът, че съкровището във Врап, свързано с Кубер, се състои от християнски и литургични предмети, подобни на тези от гроба на Кубрат.

Най-сетне се изказва хипотезата, че Аспарух може да е бил покръстен и в Кубратова България, както и вероятността той да тръгне към Долния Дунав с очакването да намери добър прием във Византия и да получи патрицианската титла и регалии, като наследник на Кубрат.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ