HomeИнтересноИнтересни фактиКакво означава варош - защо има толкова много квартали с това име...

Какво означава варош – защо има толкова много квартали с това име в България

Знаете ли, какво е значението на думата Варош? На унгарски е: város, ва̀рош и значи град, по право външен град; На сръбски: ва̀рош също е квартал или градче, квартал; В турския също има думата: varoş, варо́ш и значи предградие квартал е архаизъм. Тя се ползва и в Югоизточна Европа за селище предградие, градче, квартал.

Произход на думата “варош”

По думите на проф. Иван Танев Иванов, „варош“ е стара българска дума с праисторически произход. Произхожда от староирански war, vāra и означава ограда, а на арменски var е ограждам. Професорът допълва, че тази дума е заимствана в унгарския като vár, което е крепост, град. На унгарски „варош“ също е и „външен град“ може още да се каже предградие или населена зона, място около замък или градска крепостна стена.

И така, в края на ХVІ век в южнославянския думата „варош“ от мъжки род, а по-късно използвана и в женски род е еквивалент на латинската Suburbium и немската Vorstadt. Те могат да се преведат като предградие с градски характер.

Думата „варош“ на унгарски означава „търговище“ (пазарен град). Тя постепенно е изместена към название, чието значение е „малко градско селище с пазар“. Терминът в наши дни се счита за архаизъм, а рядкото му приложение е неофициално и със значение на населено място от преходен тип – нещо между село и град, но в крайна сметка, нито село, нито град.

За какво се използва “варош” на Балканите

Думата варош на Западните Балкани е използвана в топоними, собствени имена на селища, от които села, градове, села, квартали, че дори скални образувания. Тя е производна от сръбската дума варошица, което в превод означава умалително за „град“.

В българският думата „варош“ означава още остаряла. Понякога се използва като значение за „външен град“, например Видинския варош, около стените на бившата Видинска градска крепост. Това се отнася за днешната част, квартал Калето, който е най-стария, по-късно е използван и за градски квартал.

И така, в наши дни, думата в членувана форма, с непълен член се казва Вароша. Използва се в опоними за название на старинни градски квартали в страната.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ