HomeИнтересноКак се казва майката на Аполон и Артемида?

Как се казва майката на Аполон и Артемида?

В гръцката митология Лето е важна богиня, която ражда боговете близнаци Аполон и Артемида. Тя е дъщеря на титаните Койос и Феба и е почитана както в Древна Гърция, така и в Рим. Голяма част от историята ѝ е изпълнена с мистерия и легенди, тъй като древните източници не са съгласни с много аспекти на митологичната ѝ история. Нека разгледаме завладяващата история на тази могъща богиня.

Произход на Лето

Култът към Лето вероятно възниква в Мала Азия, като името ѝ произлиза от “лада”, което на този език означава майка или жена. Тя често е изобразявана като нежна фигура, която въплъщава майчинската любов и преданост към децата си. Гръмовержецът и най-главен бог Зевс е баща на двете ѝ деца – Аполон и Артемида. Когато Хера(съпругата на Зевс) научила за бременността на Лето от Зевс, тя се разгневила страшно.Забранила на всички да помагат на Лето ; никой не искал да се изправи пред гнева на Хера, затова всички отказали да я приютят. След дълги скитания тя най-накрая се натъкнала на остров Делос, където успяла да роди близнаците Аполон Артемида. Има 2 хипотези как се е случило това:

  • При първата от тях Артемида е родена първа, като новородената богиня успяла да помогне на майка си да стигне до остров Делос, където се родил и брат й Аполон.
  • При втората хипотеза Артемида се ражда първа отново, на Лето се мъчила повече от 9 денонощия да роди и Аполон. Причината за това е , че Хера задържала при себе си богинята Илифия(богиня на раждането).Въпреки това Артемида успяла да съдейства на майка си успешното раждане на Аполон.

Въздействието на Лето

Лето има огромно влияние върху културата на Древна Гърция и Рим; тя е почитана в храмове в целия регион в продължение на векове. И до днес наследството ѝ продължава да живее чрез произведения на изкуството, изобразяващи сцени от нейната история; тези произведения се намират навсякъде – от музеи до частни колекции. Освен това различни места в Гърция все още носят имена, свързани с богинята,и се почитат като места свързани с тази самоотвержена богиня, която прави всичко в името на децата си.

Въпреки че е сравнително непозната в сравнение с някои други фигури в гръцката митология като Зевс или Атина, Лето все пак играе важна роля в древната култура поради самоотвержените си действия, защитаващи децата й на всяка цена, въпреки че е изправена пред непреодолими трудности срещу гнева на Хера. Ясно е, че тази могъща богиня е оставила трайно наследство не само върху древногръцката култура, но и върху много други общества по света днес чрез истории, споделяни от поколенията в продължение на хиляди години, които остават актуални и днес. Това ни позволява да надникнем в колективното ни минало, като същевременно осъзнаем какво ни обединява като хора, независимо от произхода или географското положение – превръщайки Лето във вечна фигура, която си струва да бъде запомнена от съвременната публика навсякъде!

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ