HomeИнтересноИнтересни фактиКаква риба е изобразена на Рибния буквар

Каква риба е изобразена на Рибния буквар

Рибният буквар e първата българска енциклопедия, a знаете ли, защо е наречен така? Дали и каква риба изобразява. Припомнете си, ако сте забравили неговата история:

Каква риба е изобразена на Рибния буквар

Рибен буквар (Ribenbukvar) е българска учебна книга, първият български буквар (и първа книга) отпечатана на съвременен български език. Нейният създател е Петър Берон. Той я написал през 1824 г. Тази книга е считана от авторите и за първата българска енциклопедия.

Тя е едно от най-значимите светски произведения на българското Възраждане. Това е първото светско издание в съвременна България.

Фонът на Рибния буквар

Букварът е плод на създаване в резултат от нарастващия брой светски училища, които се появявали в османска България. Книгата помества собствените впечатления на Петър Берон от западноевропейските образователни системи.

До края на XVIII в. повечето български училища у нас са били към манастирите и са наричани още „Килийни училища“. Учебната програма в тях се е състояла само от Библия, Часовник и псалтир. Учениците по онова време са получавали образованието си на гръцки или старославянски, но по онова време и двата езика бяха трудни за разбиране за всички извън духовенството.

Тази нужда осъзнал Петър Берон, давайки си равносметка, че този тип образование е неефективно и моделира идеи за новобългарските училища. Тя следва линията на обучение по природни науки и мониторинговата система. Букварът, наречен Рибен буквар е замислен с идеята да представлява детска енциклопедия.

Публикуването на Рибния буквар

Издаването на първата българска книга става в град Кронщад, трансилвански град  в Австрийската империя (днешен Брашов, Румъния).

Какво представлявал рибният буквар

Букварът имал десет раздела. Те били в ред, както следва: Предговор, Буквар, Молитви, Добри съвети, Умни отговори, Басни, Разни истории, Физически приказки и Аритметика.

Всички раздели Smart responses и Primer съдържали основни познания по език, реторика и религия;

Басните включвали едноименни творби от Езоп; В останалите раздели са поместени колекция от популярни събития от древна история, изследвания правени над растения и животни, както и редица математически науки.

Какви животни съдържа Рибният буквар

Имало много илюстрирани в сборник животните, но букварът се сдобил с прякора си, заради изобразения на корицата му кит. Той се намирал точно на гърба на оригиналното издание. Прозвището е грешно да се приема, защото реално, китовете са не риби, а бозайници.

В заключение:

И все пак, първата книгата издадена, за да обучава най-младите оказала огромно влияние при Възраждането. Тя изиграла ключова роля в полагане основите на светското модерно българско образование.

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ