HomeИнтересноБългарияКой е хан Котраг - създател на Сребърна/Волжка България

Кой е хан Котраг – създател на Сребърна/Волжка България

Знаете ли, историята на всички български ханове? Чували ли сте за хан Котраг и помните ли неговата?

Кой е хан Котраг

Котраг според Никифор I от Константинопол е син на Кубрат от рода на българите Дуло. След смъртта на баща си той започнал да разширява влиянието на своите българи до река Волга. Запомнен е като основател на Волжка България.

Предполага се още, че произходът на името на хан Котраг е от чувашкото име Катрак и Катрашка, което в превод означава Къдрав. Това название е разпространено предхристиянско име и използвано, сред чувашите. На кипчакските езици думата Curly се превежда като tat. Бодрә ( Бөдрә) на каз. Буйра ( Бұйра). Може би името Котраг е дадено в чест на прадядо Кобрат, който също носел име Котраг. В негова чест е наречено и цялото племе кутригури.

Хан Котраг – създател на Сребърна/Волжка България

Появата на Волжка България е следствие от движението на сина на Кубрат — Котраг, през VII в. от Приазовието в посока север. Във византийски хроники е отбелязано: „Котраг преминал реката Танаис (Дон) и се заселил срещу първия брат..!“ Очевидно тук се визира по-големият брат Бат Баян с хората му, които се намирали о онова време под властта на хазарите.

Как се заражда Волжка България

В началото племената, предвождани от Котраг, населяват главно поречията на Дон и Донец. Десетилетия по-късно, за да избягат от хазарската заплаха, те поемат към р. Волга, чието име се смята за производно от етнонима „българи“. Важно средище става мястото, където Волга се среща с р. Кама (неин източен приток).

Волжка България е другата голяма българска държава през Средновековието. Тя е неколкократно по-голяма от своята сестра — Дунавска България — дори и по време на величието и при цар Симеон. Тази държава е наричана още страната на „външните“, „великите“, „сребърните“ българи.

Причината за нейния възход се корени във високото ниво на социалното устройство, в ясните и справедливи закони. Ето, защо и тя бързо успява да присъедини към своите граници съседните номадски племена и народи. В края на IX и началото на X в. Волжка България заема значителни пространства от Евразия — към Волго-Уралската част са приобщени териториите на север от Карско море до Каспийско море, както и от устието на р. Ока до устието на р. Енисей.

В заключение:

Тази България и днес съществува като духовно и етнографско пространство. В нея следва да се включат основно Татарстан, Чувашия, Башкорстан и още редица близки до тях области с мюсюлманско и християнско население. За съжаление „другата България“ е малко позната, сред сънародниците й от Дунавска България.

В памет на Котраг

Kotrag Nunatak на остров Гринуич в Южните Шетландски острови, Антарктика е кръстен на Kotrag.

В Република Чувашия в село Шемурша на 12 юни 2022 г. е издигнат паметник на основателя на Волжка България – Котраг.

Източници:

bibliophilia.eu

wikipedia.org

Свързани статии

НАЙ-ЧЕТЕНИ